Кафедра фінансів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 643
 • Item
  Трансформація спрощеної системи оподаткування: українські реалії та світовий досвід
  (2024) Кужелєв, Михайло
  Тези доповіді учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні виклики та тенденції розвитку фінансової системи", м. Івано-Франківськ, 23 квітня 2024 року.
 • Item
  Моральна статистика: історичний аспект
  (2022) Галицька, Елеонора
  Розглянуто витоки зародження моральної (у сучасному розумінні – кримінальної) статистики. Роз крито поняття "моральна статистика", розглянуто кримінологічні ідеї і судження в працях мислителей античності й у процесі становлення та розвитку кримінологічних досліджень. Зазначено, що у 2022 р. виповнюється 220 років з дня народження одного з перших і найвизначніших діячів у галузі кримінальної статистики, видатного французького статистика А. Геррі, який ввів у науковий обіг поняття "моральна статистика". Висвітлено етапи його життєвого шляху і наукової спадщини, зокрема його внесок у розробку зазначеної проблематики. Акцентовано увагу на перших спробах статистичного дослідження явищ і процесів у галузі моральної статистики. Визначено роль А. Кетле як засновника нової статистичної школи, його вплив на статистичну науку і статистиків ХІХ ст., а також його внесок у розробку питань моральної статистики. Обґрунтовано, що завдяки емпіричним дослідженням ученого, який розглядав злочинність як об’єктивне соціальне явище, сформувався соціологічний напрям при вивченні злочинності, а фахівці почали широко застосовувати статистичні методи. Висвітлено внесок одного із завзятих послідовників А. Кетле, А. Вагнера, в розробку теорії статистики. Використовуючи так звану моральну аналітику, на основі даних статистики самогубств він розглядав поведінку людини з позиції психологічних мотивів. Підкреслюючи аналітичне значення статистичної таблиці, А. Вагнер намагався пояснити, яким способом таблиця дає змогу встановити причинні залежності між явищами. Розглянуто значний внесок, який зробив О. Еттінген у розробку теоретико-методологічних питань статистики, використовуючи статистичні дані моральної статистики. Автор наводить абсолютні дані щодо самогубств (у середньому за п’ятирічний період) у Франції за періоди з 1826–1830 до 1856–1860 рр. і робить відповідні висновки. При цьому він обґрунтовує важливість і значення застосування як відносних, так і середніх статистичних показників у дослідженнях соціально-етичних явищ. Проаналізовано результати опрацювання окресленої проблематики Г. Майєром. Використовуючи матеріали своїх статистичних досліджень, він звертав увагу на закономірності суспільних явищ, зокрема при вивченні статистики злочинності, що давало можливість сформулювати обґрунтовані висновки. Викладено позицію прихильника соціологічного напряму розвитку статистики як науки П. Дюфо, який вважав, що об’єктом статистичного дослідження слугують моральні (соціальні) факти, та вивчав застосування методу спостереження в науках моральних і політичних.
 • Item
  Інтеграційні процеси на фінансовому ринку як умова підвищення конкурентоспроможності його учасників
  (2022) Панченко, Олена; Базілінська, Олена
  У статті розкрито роль та значення інтеграційних процесів на фінансовому ринку для забезпечення конкурентоспроможності його учасників. Визначено, що основними критеріями підвищення конкурентоспроможності є диверсифікація діяльності, клієнтоорієнтований підхід і сформована система забезпечення функціонування інтегрованої бізнес-моделі. Зазначено, що фінансове інтеграційне утворення збільшує можливості для диверсифікації і швидкого реагування на раптові виклики і зміни на ринку, зменшуючи негативний вплив ризиків. Встановлено, що інтеграційні процеси на фінансовому ринку забезпечують не тільки реалізацію клієнтоорієнтованого підходу, а й управління цінністю клієнтів, яке ґрунтується на залученні та утриманні їх протягом усього життя. Визначено, що конкурентні переваги реалізуються через зниження витрат на надання послуг, зростання кількості послуг, які при падають на одного клієнта, і як наслідок збільшення рентабельності бізнесу.
 • Item
  Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва
  (2022) Базілінська, Олена
  У статті обґрунтовано основні теоретико-методологічні засади державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва. Мета статті полягає у формуванні концептуальних засад державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва на основі розробки нових адаптаційних механізмів за умов трансформаційних економічних процесів. Виокремлено основні характеристики українського підприємництва, що визначають його пріоритетність для державної економічної політики в порівнянні з іншими сферами економічної діяльності. Обґрунтовано основні складові інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва, на яких має бути сфокусована увага органів державної влади, та виокремлено основні цілі державного регулювання. Визначено основні фактори впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва. Розроблено механізм державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва, визначено його структуру, завдання та функціональний зміст.
 • Item
  Особливості розвитку тіньового сектору у підакцизних товарах в Україні
  (Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2024) Кужелєв, Михайло
  Матеріали доповіді учасника VI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти", 09-10 травня 2024 року.
 • Item
  Особливості інфляційних процесів в Україні в умовах воєнного стану
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2024) Кужелєв, Михайло
  Матеріали доповіді учасника VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансові інструменти сталого розвитку економіки", м. Чернівці, 18 квітня 2024 р.
 • Item
  Organizational-economic mechanisms of management innovative development of economic entities : collective monograph : [in 3 vol.]. Vol. 3
  (Higher School of Social and Economic, 2019) Kucherenko, Svitlana; Levaieva, Ludmila; Malyshko, Vitalina; Larionova, Katerina; Donchenko, Tetiana; Lukianchuk, Olena; Tkachuk, Tetiana; Mints, Aleksey; Kamyshnykova, Evelina; Shumska, Svitlana; Zhuvahina, Iryna; Zamaraikina, Tetiana; Zamaraikin,Oleksii; Kuzmenko, Oksana; Kuzmin, Oleg; Murzina, Anastasiia; Dmytrenko, Maryna; Shamshur, Anna; Yefymovych, Polina; Mozhaikina, Nataliia; Ostrovskyi, Ihor; Rosso, Martina; Rynkevich, Natalya; Sysoiev, Volodymyr; Doroshuk, Hanna; Gratsiotova, Hanna; Kulko-Labyntseva, Inna; Moroz, Oleg; Blagodyr, Liliia; Pchelianska, Galyna; Dybchuk, Liudmyla; Holovchuk, Yuliia; Yoltukhovska, Oksana; Yurchenko, Natalya; Datsenko, Hanna; Pakhnenko, Olena; Riznyk, Viacheslav; Riznyk, Nadiia; Trushkina, Nataliia; Voronina, Olena; Fedorova, Yulia; Lysiak, Natalia; Lekh, Iryna; Chorna, Iryna; Panteleiev, Volodymyr; Rassokha, Inna; Blazhko, Lyudmila; Dobryanska, Victoria; Shamshina, Tatyana; Koryuhina, Catherine; Riashchenko, Viktoriia; Bezpartochna, Olesia; Sitkovska, Alla; Yevtushenko, Hanna; Kantsur, Inna; Zakharchenko, Pavel; Kostenko, Anna; Gorbachova, Ilona; Abramova, Olha; Bieliaieva, Liudmyla; Bieliaieva, Liudmyla; Peniak, Yuliia; Melikh, Olena; Melikh, Taras; Segeda, Iryna; Bogdan, Natalia; Ryabev, Anton; Obolentseva, Larysa; Shedyakov, Vladimir; Sotula, Oksana; Denysenko, Viktoriya; Sotula, Oksana; Denysenko, Viktoriya; Tymoschenko, Mykola; Sokolova, Alla; Sychuk, Liudmyla; Vedernikov, Mykhailo; Kravets, Iryna; Harvat, Olga; Forkun, Iryna
  The authors of the book have come to the conclusion that it is necessary to effectively use modern approaches the management of innovative development the economic entities in order to increase the efficiency of activity, to ensure competitiveness, to intensify innovation activity. Basic research focuses on assessing of the level competitiveness and economic security of enterprise, innovative ensuring of economic entities, analysis of human capital, estimation of alternative sources financing of innovation activity of economic entities. The research results have been implemented in the different models of formation the innovation policy of enterprise, mechanisms of innovative processes management of economic entities, introduction of crowdfunding, and improvement of the tax system for innovation development, integration of education, science and production. The results of the study can be used in decision-making at the level the economic entities in different areas of activity and organizational-legal forms of ownership, ministries and departments that promote of development the economic entities on an innovative basis. The results can also be used by students and young scientists in modern concepts and mechanisms for management of innovative development the economic entities in the context of efficient use the resource potential and improvement of innovation policy.
 • Item
  Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву : [колективна монографія]
  (Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво", 2022) Киридон, Алла; Аніщенко, Олена; Арістова, Алла; Биков, Валерій; Білецький, Володимир; Бойко, Олександр; Вербич, Наталія; Вечерський, Віктор; Вітенко, Микола; Гаврилишин, Петро; Гайко, Геннадій; Гірік, Сергій; Гірік, Сергій; Горбачук, Василь; Гришанова, Ірина; Доброносова, Юлія; Єнін, Максим; Зав’ялова, Людмила; Задорожня, Ірина; Калакура, Ярослав; Карась, Ганна; Киридон, Алла; Козловець, Микола; Коляструк, Ольга; Косяк, Світлана; Кравчук, Олексій; Кушнір, Леонід; Кушнір, Людмила; Лупаренко, Лілія; Маврін, Олександр; Остащук, Іван; Пінчук, Ольга; Пітеніна, Валерія; Прийма, Сергій; Рибачок, Дмитро; Рогушина, Юлія; Торопчинова, Катерина; Троян, Сергій; Федотова, Оксана; Фесенко, Маргарита; Чорна, Мар’яна
  У пропонованій монографії, що композиційно має п’ять розділів, запропоновано історичні сюжети розвитку енциклопедистики, біографічні розвідки, питання репрезентації подієвої історії; увиразнено критерії добору персоналій, загальні принципи формування, систематизації та особливостей енциклопедичного контенту; описано практичний досвід створення енциклопедій, прикладні аспекти розвитку енциклопедичної справи в різних галузях наукового знання; засади створення та функціонування електронних енциклопедій та е-ВУЕ у соціально-комунікаційному середовищі; акцентовано увагу та чиннику мовленнєвої культури та правописних нормах; порушено актуальні питання енциклопедистки в умовах російсько-української війни, особливості медіатизації енциклопедистики та формування енциклопедичного фронту інформаційної війни тощо. Видання розраховане на науковців, фахівців та всіх зацікавлених проблематикою енциклопедистики.
 • Item
  Асиметрія інформації, технології великих даних, міжнародна конкуренція знаннєвих економік і державна організація енциклопедій
  (Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво", 2022) Горбачук, Василь; Рибачок, Дмитро
  Розділ 3.3. з колективної монографії "Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву", у якому висвітлено питання тематики асиметрії інформації, технологій великих даних, міжнародної конкуренції знаннєвих економік і державної організації енциклопедій.
 • Item
  The Role of Digitalization of the Payment Infrastructure in Ensuring the Economic Security of the State Under the Conditions of Social and Political Shocks
  (2024) Dubyna, Maksym; Panchenko, Olena; Shpomer, Tetiana; Shyshkina, Olena; Kosach, Iryna; Bazilinska, Olena
  The article attempts to justify the importance of ensuring the stable development of the payment infrastructure in crisis conditions, which are formed by unpredictable and turbulent processes in the development of the financial system. It was determined that in the modern conditions of active digitization of the activities of financial institutions, their leading role in making settlements between economic entities, the emergence of destructive processes in the functioning of these institutions may have a negative impact on the functioning of the national economy, the state of its economic security, especially as a result of complex political and social events in the country. During the research, a range of general and special research methods were used, among which content analysis, statistical methods, and methods of generalization and abstraction played an important role. The article describes the theoretical provisions of the influence of the payment infrastructure on the state of economic security of the country, substantiates the main transformational processes that are taking place with such infrastructure today as a result of the development of information and communication technologies. To confirm the formulated theoretical provisions, the case of Ukraine was considered as a country that periodically finds itself in difficult socio-political conditions of its own functioning, and today the war with the Russian Federation has already led to colossal economic losses and a significant decrease in the level of economic security. In this way, the macroeconomic development of Ukraine during 2010-2022 was analyzed. Important attention is focused on the analysis of the state of the payment infrastructure in the country, how its development changed during the outlined period, and what transformations took place in its functioning since the beginning of Russia's military aggression against Ukraine. The results of the study made it possible to confirm the assumption about the important role of the payment infrastructure in ensuring the economic security of the country and the importance of ensuring the stable functioning of such infrastructure even in difficult political, social and economic conditions. It was also established that in the era of the development of the digital economy, it is the payment infrastructure that can minimize the destructive consequences of turbulent economic processes and ensure the availability of financial services.
 • Item
  Optimal liquidation with high risk aversion and small linear price impact
  (2024) Dolinskyi, Leonid; Dolinsky, Yan
  We consider the Bacheliermodel with linear price impact. Exponential utility indifference prices are studied for vanilla European options in the case where the investor is required to liquidate her position. Our main result is establishing a non-trivial scaling limit for a vanishing price impact which is inversely proportional to the risk aversion. We compute the limit of the corresponding utility indifference prices and find explicitly a family of portfolios which are asymptotically optimal.
 • Item
  Фінансування охорони здоров'я в умовах глобальних викликів: український досвід
  (2024) Кужелєв, Михайло; Нечипоренко, Аліна
  Стаття присвячена розгляду питання щодо фінансування охорони здоров’я України в умовах глобальних викликів. Визначено передумови щодо необхідності реформування національної системи охорони здоров’я, зокрема розглянуто проблемні аспекти її функціонування та фінансування. Окреслено напрямки медичної реформи в Україні. Проаналізовано основні показники фінансування охорони здоров’я України впродовж 2015-2023 рр. та зроблено висновки про їх основні тенденції, зокрема через пандемію COVID-19 у 2020 році та повномасштабне збройне вторгнення рф у 2022 році. Зазначено, що головним пріоритетом реформування системи охорони здоров’я в Україні в умовах війни та світової пандемії COVID-19 має стати модернізація системи фінансування галузі на основі розподілу ресурсів залежно кількості наданих медичних послуг та результатів лікування. Приділено увагу питанню щодо розвитку страхової медицини. Акцентовано на основних її перевагах і також зазначено, що страхова медицина не здатна повністю замінити існуючу модель організації системи охорони здоров’я, адже не може закрити певний набір ризиків для населення та держави. Перспективи розвитку страхової медицини залежать від того, як швидко можна врегулювати визначені ризики та чи вдасться на законодавчому та інституційному рівнях поєднати приватне страхування з існуючою державною системою медичного забезпечення. Представлено заходи, які сприятимуть забезпеченню успішності реалізації реформи охорони здоров’я. Визначено, що основним завданням проведення медичної реформи в Україні в умовах існуючих глобальних викликів має стати підвищення якості медичних послуг, поліпшення здоров’я громадян, забезпечення справедливого розподілу фінансових ресурсів на медицину та зменшення адміністративних витрат.
 • Item
  Особливості фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок грантових коштів в умовах війни
  (Інтерсервіс, 2023) Кужелєв, Михайло
  Матеріали доповіді учасника X Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти", Київ, 20 жовтня 2023 р.
 • Item
  Вплив монетарних інструментів на ринок праці в Україні в умовах війни
  (2023) Кужелєв, Михайло; Нечипоренко, Аліна
  У статті розглянуто питання щодо впливу монетарних інструментів на ринок праці України в умовах війни. Проаналізовано рівень безробіття в Україні впродовж 2013-2022 рр. та зроблено висновки про тенденцію до його зростання, що яскраво прослідковується у 2020 році через поширення пандемії COVID-19 та у 2022 році через повномасштабне вторгнення рф. Окреслено наслідки для національного ринку праці, до яких призвела військова агресія рф. Зазначено, високий рівень безробіття не дозволяє національній економічній системі ефективно використовувати трудовий потенціал для вирішення питань соціально-економічного розвитку та негативно впливає на економічну спроможність держави. Представлено динаміку реальної заробітної плати та реального наявного доходу населення за 2013–2022 рр. Визначено, що ключовою проблемою, яку треба вирішувати терміново стає перетворення існуючої системи організації ринку праці на позитивний потенціал соціально-економічного відновлення країни. А це передбачає ґрунтовний аналіз негативних внутрішніх та зовнішній факторів, які чинять вплив на фінанси домогосподарств, підприємств та держави, тобто несуть пряму загрозу економічній безпеці України. Встановлено, що центральним завданням для уряду під час повоєнної відбудови країни має стати збільшення зайнятості населення. Велику роль в цих процесах можуть зіграти саме монетарні інструменти, особливо в контексті створення нових робочих місць. Це буде сприяти реконструкції економічної системи через зростання купівельної спроможності населення та скороченню кількості бідних громадян. Обґрунтовано, що на ринку праці слід принципово змінити парадигму фінансування та нормативно-правового регулювання. Для того, щоб ефект на ринку праці мав довгостроковий позитивний характер монетарні інструменти мають застосовуватися доволі тривалий час.
 • Item
  Modeling approaches to financial policy
  (2023) Galytska, Eleonora; Donkohlova, Nataliia
  Proceeding of 6th Annual International Research Conference "Modelling and implementation of the financial policy of Ukraine to ensure macroeconomic stability", December 22, 2023, Kyiv, Ukraine.
 • Item
  System dynamic approach in analysis of exchange rate and trade of Ukraine
  (2023) Mordas, Olena; Slaviuk, Nataliia
  Proceeding of 6th Annual International Research Conference "Modelling and implementation of the financial policy of Ukraine to ensure macroeconomic stability", December 22, 2023, Kyiv, Ukraine.
 • Item
  A system dynamics approach for modelling monetary policy of Ukraine
  (2023) Tomilina, Mariia; Primierova, Olena
  Proceeding of 6th Annual International Research Conference "Modelling and implementation of the financial policy of Ukraine to ensure macroeconomic stability", December 22, 2023, Kyiv, Ukraine.
 • Item
  Глобальне співробітництво ЄС та Японії в економічній безпеці
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Горбачук, Василь; Годлюк, В.; Рибачок, Д.
  Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем" (2023).
 • Item
  Вплив фінансових інновацій на інструменти монетарної політики
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Новікова, Анна
  Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем" (2023).
 • Item
  Особливості прогнозування показників грошово-кредитного та фондового ринків за умови макроекономічних збурень у країнах, що розвиваються
  (2021) Сова, Євгеній; Токарчук, Тарас
  Метою статті є вдосконалення підходів до прогнозування й аналізу чутливості показників грошово-кредитного та фондового ринків до макроекономічних шоків у країнах, що розвиваються, яким притаманний високий рівень соціально-економічної невизначеності та політичних ризиків. У статті обґрунтовано переваги розширення стандартної методології прогнозування на основі одноваріантних прогнозів шляхом проведення аналізу чутливості досліджуваних показників до макроекономічних збурень, особливо в період високої невизначеності, що спостерігається останніми роками. Здійснено емпіричний аналіз реакції основних показників монетарної політики та фондового індексу в країнах з трансформаційною економікою у відповідь на макроекономічні шоки протягом короткострокового періоду, використовуючи імпульсні функції відгуку. Виявлено, що на ринках більшості країн спостерігалася стабілізація фондового індексу та короткострокових відсоткових ставок протягом перших 2–6місяців після початку дії макроекономічних шоків, яка супроводжувалася їх помірними періодичними коливаннями. Лише у трьох із семи досліджуваних країн, що розвиваються, фондові індекси та/або відсоткові ставки не могли самостійно досягти рівноважного рівня протягом короткострокового періоду та потребували активних стабілізаційних заходів центрального банку. Можна припустити, що ступінь реакції фондового та грошово-кредитного ринків пов’язаний передусім із індивідуальними особливостями економічної системи країни та її здатністю абсорбувати макроекономічні шоки. Проведений аналіз чутливості дозволив визначити, які шоки мають критичний вплив на функціонування фінансового та грошово-кредитного ринків у кожній з досліджуваних економік.