05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Розробка технології термостійких композитів електротехнічного призначення, наповнених волокнами з гірничих порід : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
    (1999) Забава, Луція; Пахаренко, Валерій
    Автореферат дисертації присвячено створенню наповнених волокнами з гірничих порід, зокрема базальту, термостійких електроізоляційних композиційних полімерних матеріалів з властивостями, стабільними в жорстких умовах експлуатації, та розробленню технології їхнього виготовлення. Встановлено вплив стану та властивостей поверхні базальтового волокна на фізико-хімічні процеси його взаємодії з полімерними зв’язуючими. Досліджено вплив базальтових волокон і технологічних параметрів формування термостійких композиційних полімерних матеріалів на їхні фізико-механічні та діелектричні властивості. Показано, що завдяки унікальним властивостям базальтові волокна є перспективним наповнювачем термостійких композиційних полімерних матеріалів електротехнічного призначення. Розроблено технологію виготовлення фольгованих базальто- текстолітів - діелектриків з високими стабільними експлуатаційними характеристиками. Здійснено практичне застосування виконаних розробок.