Кафедра англійської мови

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 184
 • Item
  Лінгвістика миру як шлях до одухотворення особистості під час війни
  (2023) Коваленко, Альона; Бовт, Альона
  Статтю присвячено розкриттю сутності лінгвістики миру та її ролі в процесі одуховторення особистості в часи війни. Зазначено, що поняття "лінгвістика миру" є відносно новим в сучасному науковому дискурсі і тільки починає активно досліджуватися. Зазначено, що спочатку лінгвістика миру ґрунтувалася на принципах використання мови "для мирного спілкування", але наразі її значення і роль значно розширюються і передбачають дотримання шести принципів, а саме: вибір на користь миру, а отже – життя; проголошення миру замість насильства; трансляція миру під час вербальної і невербальної комунікації; використання мови миру на декількох рівнях: внутрішньому, міжособистісному, міжгруповому, міжнародному, міжкультурному та екологічному; сприйняття кожної особистості як унікальної і незвичайної; розуміння того, що мова миру не завжди проста. Підкреслено, що лінгвістика миру має прикладний характер, оскільки мир має бути не теоретичним поняттям, а реальним станом, якого можна досягти за допомогою мови миру, застосовуючи ідеї, отримані в результаті теоретичного вивчення, на практиці. Зазначено, у цьому прагненні до досягнення миру завдяки мові учасники міждисциплінарного поля лінгвістики миру намагаються створити адекватні передумови для мирного спілкування користувачів мови в різноманітних умовах. Визначено, що мова повинна виконувати миротворчу і мирозбережувальну функцію в житті людини, мову слід викладати, вивчати і використовувати для вдосконалення людини і для досягнення високих цілей; користувачі мови мають, в першу чергу, навчитися конструктивно і ефективно взаємодіяти один з одним; викладачі мов повинні допомогти учням навчитися спілкуватися мирно. У якості практичної вправи наведено запитання, запропоновані відомим дослідником, одним з засновників лінгвістики миру Ф. Гомесом де Матосом, за допомогою яких можна перевірити як свої знання і навички з мирної комунікації, так і запропонувати їх здобувачам вищої освіти. Активне залучення студентів до вивчення основ лінгвістики миру сприятиме вихованню одухотвореної особистості, здатної вистояти і пройти труднощі і жахіття війни, не втративши людяності, віри в краще і надії на світле майбутнє
 • Item
  (Post)Soviet Russia vs the West: The Ideological Enemy's Image in English Translations of Fiction
  (2023) Rudnytska, Nataliia
  The Russo-Ukrainian war, especially the full-scale invasion of 2022, made the issue of manipulation particularly topical, including skewed representation in translation. On the basis of a detailed analysis of linguistic choices of translators, considered within the broad historical-political and ideological context, the paper demonstrates the discrepancies between the images of the (post) Soviet Russian and Western societies created in the novels by the contemporary Russian authors Oleg Pavlov, Viktor Pelevin, Vladimir Sorokin and Lyudmila Ulitskaya and those reproduced in the English translations. The ramifications of such modification acquire special significance under the circumstances, especially due to the increased attention to translation as an "ideological weapon" on the part of the Russian scholars and critics.
 • Item
  Literary Translation and Elimination of the Soviet Ideology in Contemporary Ukraine
  (2023) Rudnytska, Nataliia
  De-Sovietization became an important issue of the post-Soviet Ukrainian agenda, and the Russo-Ukrainian war gave a strong impetus to it. The subject matter of the present study is the instrumentality of literary translation in eliminating the Soviet ideology in independent Ukraine. The research is made within the sociological approach, which allows to describe the specific features of the sphere of literary translation, influenced by the sociopolitical and ideological factors. The research material includes the data on the translated texts published in contemporary Ukraine in the state bibliographical index and the catalogues of the leading Ukrainian publishers of foreign literature as well as para- and metatexts (translators and editors’ commentaries, interviews and publications in media).
 • Item
  Tests in English : for the 1st-year students of Baccalaureate
  (1999) Semyankiv, Iryna; Shugai, Alla
  Дана збірка тестів розрахована на перший рік вивчення курсу "General English" в НаУКМА. Вона може використовуватись студентами під час підготовки до поточних тестів, а також викладачами як зразок під час укладання тестів для планового контролю набутих студентами умінь і навичок в обсязі, передбаченому програмою. Крім тестів, у збірці подано зразки залікових карток, метою яких є перевірка навичок усіх видів мовленнєвої діяльності.
 • Item
  Paragraph writing : for the 1st-year students of Baccalaureate
  (University of Kyiv-Mohyla Academy, 2001) Semyankiv, Iryna; Shugai, Alla
  Paragraph writing : for the 1st-year students of Baccalaureate
 • Item
  Problem words
  (Національний уніерситет "Києво-Могилянська академія", 2015) Піроженко, Ірина; Сем’янків, Ірина; Шугай, Алла
  Цей збірник розроблено з урахуванням Державного стандарту загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та розрахований на слухачів підготовчих курсів. Збірник складається з 4-х розділів, які охоплюють основний лексичний матеріал, що перевіряється на тестуванні з англійської мови.
 • Item
  Information and psychological security of the media space. Ukrainian experience of implementation of psycholinguistic component into media education
  (2023) Krylova-Grek, Yuliya; Korniyaka, Olga
  The article covers the Ukrainian experience of the of integrating a psycholinguistic component into media and information education,which we consider as one of the most important elements of the information security control system in the media space. The psycholinguistic component aims at providing special knowledge and skills for analysing linguistic means and non-linguistic tools used in the media to enhance the impact on the reader’s world view (media and information literacy), identifying fraudulent messages to prevent access to personal data (cyber literacy). This component also involves the acquisition by the media consumer of the skills of identifying the methods and techniques used by journalists to influence the reader. These skills allow analysing texts and understand the author’s intentions and purpose, as well as identifying the used means and methods of influencing the reader. We have designed a course of media and information education for journalists and consumers of media products in order to help them fully navigate the modern information and communication space and effectively counteract disinformation. The course aims to: (1) the formation of competence in the field of media, information and cyber literacy; (2) inclusion in the media literacy course of the basics of psycholinguistic analysis of materials; (3) the development of cyber literacy. The research used such methods as questionnaires, analysis and synthesis, arrangement, and systematization of theoretical and empirical material, psycholinguistic analysis of text. Conclusions. In the study, the psychological readiness of a media specialist to counteract manipulative informational and communicative influences is considered within the scope of the activity approach and in relation to such individual characteristics as motivational, cognitive, informational-technical, emotional-volitional, and moral-ethical competences. A media specialist’s possession of all these competencies is necessary for the formation of a stable psychological readiness to resist manipulative influences.
 • Item
  Psycholinguistic approach to the analysis of manipulative and indirect hate speech in media
  (2022) Krylova-Grek, Yuliya
  The present study takes a psycholinguistic approach to the analysis of Russian media texts published between December 1, 2020 to May 31, 2021. I aimed to provide a scientific basis for the existence of manipulative and indirect hate speech using an interdisciplinary methodology comprising linguistic, psycholinguistic, and other analytical methods such as fact-checking and logical analysis. This facilitated the identification of techniques employed by the authors of the respective texts. In the article, I describe how I use the methodology to analyse media texts. I discovered that three basic types of hate speech were used to influence the audience’s consciousness: (1) direct hate speech; (2) indirect (hidden) hate speech; and (3) manipulative hate speech. The first and second types were the most common. This may be explained by the fact that direct hate speech is condemned by international organisations and its use may be a reason for lawsuits against media outlets and their further penalisation. Texts with evidence of the second and third types of hate speech aimed to create a negative attitude toward a particular nationality, race, citizen, and so on. I consider such behaviour to be an early manifestation of widespread discrimination and other forms of intolerance, including possible violence and genocide. The present study was carried out in collaboration with a Crimean human rights group. The author was invited to participate as an expert in the field of psycholinguistic textual analysis. The research was prepared and completed at the beginning of February 2022, on the eve of the invasion of Ukraine. We have gathered evidence of indirect and manipulative hate speech that dehumanised, demonised, and marginalised Ukrainian citizens. This has led to violence against the civilian population and high numbers of casualties. The aforementioned methodology will continue to be used in the analysis of current media content.
 • Item
  Linguistic tools of persuasion in travel advertisements
  (2023) Honcharuk, Olena
  Background. The language of advertising in general has been widely researched since advertising became integrated in all spheres of our life. The researchers also mark the prominent role of extralinguistic elements in advertising. At the same time, the language as an important element of persuasion in tourist advertisements requires a more detailed coverage. Contribution to the research field. The present paper makes an overview of the linguistic tools of persuasion in travel advertisements. Purpose. The purpose of the present study is to analyse how linguistic tools are used to enhance the effectiveness and persuasive power of travel advertisements. Methods. The given research uses the method of description and analysis in order to identify the essential linguistic tools of persuasion in travel advertisements and to evaluate their role in enhancing the effectiveness of travel advertisements. Results. The study of travel brochures from leading tour operators based in the UK, Poland, Australia, New Zealand, the USA has shown that the language of advertising in tourism and in other spheres share a lot of common features, such as the extensive use of commendatory adjectives, frequent occurrence of metaphoric and metonymic expressions, play of words, modified forms of proverbs and sayings, comparisons. At the same time, the language of travel advertisements proper has its own specificities. The linguistic tools used in the texts of travel advertisements highlight the benefits of the advertised tour and help to create a clear image of the given destination. For this purpose, they are often complemented by additional information concerning the advertised tourist site. Discussion. The collected data demonstrate that expressive linguistic tools contribute to the overall effectiveness of travel advertisements.
 • Item
  The Representation of Psychological War-Related Traumas in the Literary Works of Contemporary Burundian and Ukrainian Writers: African and European Perspectives
  (2023) Mbonyingingo, Audace; Moiseyenko, Olena; Mazin, Dmytro
  The article explores the representation of psychological traumas afflicted by war in contemporary literary writing by Burundian (African) and Ukrainian (European) authors who were witnesses of the events described in their works. Based on the existing linguistic and psychological theoretical approaches to the phenomenon of a mental wound, a comparative perspective is provided on the nature, literary, and linguistic manifestations of psychological trauma in Burundian novels by Antoine Kaburahe and Marie-Therese Toyi, presenting the tragic, but stoic experience during the civil war in the East African country, and the shocked, but resilient experience of Ukrainian civilians during the full-scale aggression of the russian federation in the Ukrainian diary (Serhiy Zhadan) and essay writing (Ilya Kaminsky, Ludmila Khersonsky, Zarina Zabrisky, Elena Andreychykova, Andrei Krasniashikh) available in English translation. The implemented analysis allows for a deeper understanding of the effects of wartime psychological trauma on the lives of an individual. Due to a more distant time perspective, the protagonists of Burundian texts reveal both the tragedy of the interethnic civil war conflict and the importance of addressing the causes of the conflict to prevent its replication in the future. In the Ukrainian texts, the initial stage of psychological trauma obtaining can be observed, which accounts for a range of the related emotional states among the characters who do not fully realize yet the traumatization process they have been going through during the first days and weeks of the russian military invasion. The narrative structure of the Burundian and Ukrainian texts was also highlighted, which helped identify traces of oral story-telling tradition (African texts) and broad allusions to the historical and cultural phenomena (Ukrainian texts).
 • Item
  Інноваційне викладання у закладах вищої освіти: очима вітчизняних студентів
  (Research Europe, 2023) Верещагіна, Тетяна; Голубєва, Марія
  Матеріали доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та освіта в умовах воєнного часу", (Дніпро, 28 жовтня 2023 р.).
 • Item
  Navigating through your speaking out
  (2023) Піроженко, Ірина; Шугай, Алла; Харченко, Оксана
  Даний посібник призначений для розвитку та вдосконалення всіх типів мовленнєвих навичок у студентів вищих навчальних закладів України з різним рівнем підготовки у відповідності до їхніх освітніх потреб в процесі успішного опанування навчальних курсів в межах затверджених бакалаврських програм. Велика кількість вправ на автентичному матеріалі дозволяє опановувати сучасну лексику, розвивати та вдосконалювати навички слухання та говоріння, вести дискусії, аргументувати та структурувати усні висловлювання на запропоновані тематики і практикувати відповідні граматичні структури.
 • Item
  English for Resilience : comprehensive coursebook
  (The National University of "Kyiv-Mohyla Academy", 2023) Fedoriv, Yaroslava; Finogina, Tetiana; Pirozhenko, Іryna
  "English for Resilience" is a comprehensive coursebook designed to enhance English language skills while promoting resilience and motivation. The book is structured into three parts, offering synchronous class activities, independent work, and application of knowledge. The ten units cover various topics, including self-awareness, positive thinking, goal setting, communication, problem-solving, resilience in relationships and the workplace, self-care and well-being. Each lesson incorporates engaging activities such as introductory discussions, surveys, analysing inspirational videos, role-play, vocabulary building activities, and writing tasks. The book provides resources for teachers, including a sample lesson plan, survey questions, and further reading suggestions. It also directly addresses students, offering a collection of engaging activities, projects, and sample answers to enhance their oral and written language skills. Additionally, self-check and final examination questions are included to assess their progress. The book activities are thoughtfully designed to enhance students' vocabulary, listening, speaking, reading, writing, critical thinking, cultural awareness, and confidence in applying resilience skills. Whether used as a primary coursebook for a specifically designed syllabus or as a supplementary resource for other English as a Foreign Language (EFL) courses, it aims to support both students and teachers who face challenging circumstances.
 • Item
  Методичні рекомендації до написання і захисту курсових робіт англійською мовою для студентів бакалаврських програм ІІ та ІІІ років навчання спеціальності "Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Павленко, Лариса; Федорів, Ярослава; Гусар, Мальвіна; Карапетян, Аліна; Мазін, Дмитро; Павлюк, Наталія; Ушакова, Ірина; Фіногіна, Тетяна
  Наведена в цих Методичних рекомендаціях інформація стосується питань, пов'язаних з процесом написання і захисту курсової роботи відповідно до вимог університету. Надається загальна інформація про курсову роботу, технічні вимоги до оформлення роботи та загальна структура курсової роботи. Крім того, наводяться загальні правила цитування, які важливі для належного документування джерел інформації у тексті роботи. Також описано критерії оцінювання роботи. Використання цієї інформації допоможе студентам розібратися з вимогами оформлення та забезпечити належну якість своєї роботи. Крім того, вказівки щодо захисту та оцінювання роботи також допоможуть студентам підготуватися до остаточного етапу презентації їхньої роботи.
 • Item
  The West vs (Post)Soviet Russia: the ideological enemy’s image in English translations of fiction
  (2022) Rudnytska, Nataliia
  Abstracts of the report of the participant International conference "Translation, Ideology, Ethics: Response and Credibility", 22-24 September 2022, Vilnius, Lithuania.
 • Item
  Активне слухання як спосіб підвищення ефективності комунікації у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням у ЗВО
  (2021) Нестеренко, Людмила
  У статті активне слухання розглядається як один із ключових інструментів, спрямованих на вдосконалення комунікації у процесі викладання іноземної мови (на прикладі англійської мови) у системі вищої освіти; охарактеризовані основні психологічні особливості здійснення комунікації в процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням та окреслені основні підходи щодо вдосконалення володіння англійською; проаналізовані різноманітні підходи до класифікації видів активного слухання. До основних видів активного слухання віднесені: емпатійне слухання, критичне слухання, пасивне слухання та активне слухання. На основі теоретичного аналізу видів активного слухання та вимог до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ЗВО визначені та охарактеризовані основні вимоги до використання активного слухання у процесі викладання іноземної мови. Окреслені переваги дотримання соціально-психологічних (встановлення психологічного контакту; атрактивність; виявлення партнерської позиції; виявлення емпатійності; щирість у спілкуванні) та когнітивно-контекстуальних (поєднання теоретичних та емпіричних матеріалів у момент викладення власної позиції; використання раціональних та емоційних звернень до аудиторії; використання ефекту новизни; дотримання порядку подачі матеріалу; здійснення повторення найбільш важливого матеріалу) вимог у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ЗВО. Сформульовані практичні рекомендації щодо використання вербальних та невербальних способів активного слухання. Доведено, що активне слухання сприяє забезпеченню позитивної атмосфери на заняттях з іноземної мови, мінімізації ймовірності конфліктних ситуацій та формуванню поваги й довіри між учасниками освітнього процесу.
 • Item
  Г. К. Честертон як представник англійського католицького відродження і його ставлення до брехні
  (2021) Польщак, Анелія
  Присвячено питанню викриття брехні у творах Г. К. Честертона, передусім у його праці "Ортодоксія". Цей мислитель зосереджується на тому, щоб викрити найсуттєвіші помилки у міркуваннях своїх сучасників, котрі не лише заводять у глухий кут науковий поступ, а й містять у собі загрозу, пов’язану із руйнуванням засад здорового глузду, розуму й духу.
 • Item
  Ідеологічно вмотивована асиметрія в перекладі як основний параметр ідеологічного впливу
  (2022) Рудницька, Наталія
  У статті обґрунтовано поняття ідеологічно вмотивованої асиметрії як основного параметру ідеологічного впливу на переклад. Визначено місце ідеологічно вмотивованої асиметрії в системі перекладацьких асиметрій, описано її види.
 • Item
  Умови вдосконалення психолого-педагогічної культури викладача ЗВО
  (2022) Нестеренко, Людмила; Мазін, Дмитро; Піроженко, Ірина
  В статті доведено, що рівень психолого-педагогічної культури науково-педагогічного працівника є одним із важливих психологічних компонентів викладацької майстерності. На основі аналізу основних професійних характеристик викладача ЗВО та компонентів, що утворюють зміст психолого-педагогічної культури науково-педагогічного працівника, визначені та охарактеризовані основні умови вдосконалення психолого- педагогічної культури викладача ЗВО. До цих умов віднесені організаційно-технологічні умови (фізичні умови праці; гігієнічні умови; естетичні умови; матеріально-технічні умови; система заохочень; знання нормативно-правової бази, що регулює та регламентує викладацьку діяльність; знання технологічної та організаційно-управлінської специфіки науково-педагогічної діяльності; тощо) акмеологічні умови (рефлексивно-конструктивні умови, прогностичні умови, проекційні умови, комунікативні та інтеркомунікативні умови), особистісні умови (об’єктивні – вікові особливості; характерологічні, типологічні особливості особистості (риси характеру, схильності, інтереси, психофізіологічні особливості особистості, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки); суспільний вплив на мотиви, що впливають на формування ціннісних орієнтацій, відносин, професійної мотивації та професійної самосвідомості та суб’єктивні – потенціал особистості, у тому числі високі професійно-особистісні стандарти; потреба у самоствердженні, досягненні, потреба у визнанні; робота над собою та самоосвіта (аналіз та перспективна побудова професійного життєвого плану діяльності, самоаналіз, саморозвиток, тощо); та соціокультурні умови (освіта, культурні цінності, моральні цінності, каузальні атрибуції, економічні умови, політична ситуація, етнічні особливості, вплив родини, фактори соціальної групи, соціальне середовище, культурне середовище, управлінське середовище, групова динаміка, сфера професійної діяльності, культурне оточення, тощо). В статті також обґрунтовано, що рівень сформованості психолого-педагогічної культури викладача ЗВО визначає здатність науково-педагогічного працівника мотивувати учасників освітніх взаємодій в системі вищої освіти рухатися до нової мети, спроможність проявляти толерантність та повагу до культурної різноманітності, навички діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Item
  Способи налагодження психологічного контакту у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови (на прикладі англійської мови)
  (2022) Мазін, Дмитро; Нестеренко, Людмила
  Статтю присвячено дослідженню способів встановлення психологічного контакту між викладачем та студентами під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. В статті досліджені основні особливості спілкування між учасниками освітніх взаємодій у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови та доведено, що у процесі спілкування викладача іноземної мови зі студентом крім засвоєння іноземної мови, також відбувається передача соціального досвіду, відбувається зміна структури і сутності суб'єктів, що взаємодіють, формуються типи особистостей та вся різноманітність людських індивідуальностей, соціалізуються особистості студентів та викладача. Відтак, спілкування викладача іноземної мови зі студентом виражає не лише суспільну, а й особисту необхідність індивідів один для одного в процесі суспільного відтворення самої людини в усьому багатстві її особистих здібностей, потреб, цінностей та інших характеристик, відбувається процес формування особистості, її свідомості та самосвідомості. У статті обґрунтовано, що в процесі спілкування викладача іноземної мови зі студентом учасники освітніх взаємодій не лише отримують раціональну інформацію, формують способи розумової діяльності, а й за допомогою наслідування і переймання, співпереживання та ідентифікації засвоюють людські емоції, почуття та форми поведінки. На основі аналізу основних сторін (міжособистісної, когнітивної, комунікативно-інформаційної, емотивної та конативної) та видів ((міжособистісне, міжперсональне, довірливе, конфліктне, особисте ділове, пряме (безпосереднє), опосередковане) спілкування, у статті охарактеризовані його основні функції (прагматична, функція формування і розвитку, функція підтвердження, функція об'єднання- роз'єднання, функція організації та підтримки міжособистісних відносин та внутрішньо-особистісна функція). Визначено, що використання емпатії та активного слухання є основними способами налагодження психологічного контакту між викладачем та студентом у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. Оскільки використання емпатії та активного слухання у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням створює необхідні переумови для створення позитивної атмосфери на занятті, мінімізує ймовірність конфліктних ситуацій та сприяє формуванню поваги та довіри між учасниками освітнього процесу.