Кафедра психології та педагогіки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 265
 • Item
  Розвиток соціального імунітету молоді
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Бушай, Ігор
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Професійне самовизначення особистості
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Боднар, Алла
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Особливості дистанційного ведення занять з психологічних дисциплін в умовах воєнного стану
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Брик, Оксана
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Залагодження студентами реального конфлікту як складова практикуму з медіації (в умовах військового часу)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Гірник, Андрій; Бондаренко, Тетяна
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Дивергентне мислення - перший крок до лінгвістичної креативності
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Голубєва, Марія; Лукошина, Анастасія
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Класична освіта в професійному становленні психологів
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Копець, Людмила
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Особливості адаптації тренінгових занять до ведення в медіаформаті
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Кочаровський, Мстислав
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Конструктивна поведінка літніх людей у надзвичайних ситуаціях
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Поліщук, Світлана
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Емоційне вигорання студентів НаУКМА в умовах повномасштабної війни
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Яковенко, Ольга
  Тези доповіді на Науково-практичній конференції "Особистість у просторі проблем ХХІ століття", 25 травня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Наукові роботи з психології: курсова, бакалаврська, магістерська. Методична розробка
  (НаУКМА, 2024) Боднар, Алла; Копець, Людмила
  У посібнику викладено вимоги та рекомендації до організації, проведення й оформлення результатів наукових досліджень студентів-психологів (курсової та кваліфікаційних – бакалаврської й магістерської робіт). Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія та їхніх наукових керівників.
 • Item
  Project: Safe Space: comprehensive psychosocial support to war-affected Ukrainian schools : research report
  (2023) Bogdanov, Sergiy; Harbar, Kateryna; Bychko, Hanna
  The "Safe Space" is a comprehensive psychosocial program, specifically aimed at enhancing the resilience of schoolchildren in the aftermath of traumatic events. Its multifaceted approach includes components directed at both children and their immediate social environment, involving parents and teachers. The Safe Space programme has a multi-level structure. This ensures that support is provided to everyone involved at different stages of implementation. Recognizing the dynamic nature of trauma response, the program allows for the integration of new research and methodologies, continuously evolving to meet the ever-changing needs of the community it serves. The model includes training teachers on resilience strengthening at the first level and training school psychologists in the 7-session group intervention with students at second level. Within educational institutions, the program is executed by school psychologists and teachers, who undergo specialized training in Safe Space methodology. Training for psychologists includes 3 days of didactics followed by weekly supervisions. Certification can succeed after conducting at list 2 children’s groups under supervision. Teacher’s training includes 1 day of didactic in the class room followed by 2 monthly online supervisions. Due to the security reasons caused by war all didactically trainings for teachers and school psychologists have happened in online format only.
 • Item
  Кризові, екстремальні і надзвичайні ситуації: концептуальні стратегії (теоретико-емпіричний зріз)
  (БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2021) Поліщук, Валерій
  Розділ з міжнародної колективної монографії "Психологічна безпека особистості". Сформульовано вибіркові концептуальні стратегії (настанови) для результативного вивчення у житті людини кризових, екстремальних і надзвичайних ситуацій. На рівні первинного аналізу встановлено провідні пізнавальні домінанти "мікросоціальних" викликів. Їхній амбівалентний взаємозв’язок із "макровикликами" визначає смислову сутність таких ситуацій.
 • Item
  Організаційна культура в професійній діяльності психологів
  (2022) Копець, Людмила
  Тези доповіді учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Психологічні виклики сучасних організацій" (3 березня 2022 р., м. Івано-Франківськ).
 • Item
  Socialization features of adolescents predisposed to depressive states
  (2022) Bodnar, Alla; Goncharenko, Evelina
  The article address on the analysis and study of the relationship between socialization and depression in adolescence. The article presents the theoretical and practical parts of the research work. The first part considers theoretical approaches to the problem of adolescents’ socialization. The relationship between the problem of socialization and the depressed mood of adolescents is described. The practical part of the paper describes an empirical study of the relationship between adolescent depression and socialization. To provide information on these phenomena we had chosen a questionnaire "Depriscope" specially created for depression measurement, the method of Q - sorting according to V. Stephenson, to assess the social situation and the Taylor Anxiety Rating Scale. In the sample studied there were involved students of the 8th, 9th and 10th grades who participated in the research for several years, that allows to compare the correspondence with the previous results and identify in the development of the level depressive moods. It shows the understanding of the depression impact on adolescent social relationships, peer behaviour, self-esteem and self-perception. It determines the impact of communication on the negative states development and predicts possible consequences on the adolescent personality.
 • Item
  Meeting the long-term health needs of Ukrainian refugees
  (2023) Murphy, Adrianna; Bartovic, Jozef; Bogdanov, Sergiy; Bozorgmehr, Kayvan; Gheorgita, Stela; Habicht, Triin; Richardson, Erica; Azzopardi-Muscat, Natasha; McKee, Martin
  Objectives: Since Russia's full-scale invasion of Ukraine on 24 February 2022, millions of people have fled the country. Most people have gone to the neighbouring countries of Poland, Slovakia, Hungary, Romania, and Moldova. This vulnerable population has significant healthcare needs. Among the most challenging to address will be chronic non-communicable diseases (NCDs), including mental disorders, as these require long-term, continuous care and access to medicines. Host country health systems are faced with the challenge of ensuring accessible and affordable care for NCDs and mental disorders to this population. Our objectives were to review host country health system experiences and identify priorities for research to inform sustainable health system responses to the health care needs of refugees from Ukraine. Study Design: In-person conference workshop. Methods: A workshop on this subject was held in November 2022 at the European Public Health Conference in Berlin. Results: The workshop included participants from academia and non-governmental organisations, health practitioners, and World Health Organisation regional and country offices. This short communication reports the main conclusions from the workshop. Conclusion: Addressing the challenges and research priorities identified will require international solidarity and co-operation.
 • Item
  Інноваційне викладання у закладах вищої освіти: очима вітчизняних студентів
  (Research Europe, 2023) Верещагіна, Тетяна; Голубєва, Марія
  Матеріали доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та освіта в умовах воєнного часу", (Дніпро, 28 жовтня 2023 р.).
 • Item
  Development and Piloting of a Mental Health Prevention and Referral Program for Veterans and Their Families in Ukraine
  (2023) Nguyen, Amanda J.; Russell, Tara; Skavenski, Stephanie; Bogdanov, Sergiy; Lomakina, Kira; Ivaniuk, Iryna; Aldridge, Luke R.; Bolton, Paul; Murray, Laura; Bass, Judy
  Background: While growing evidence exists for the effectiveness of mental health interventions in global mental health, the evidence base for psychosocial supports is lacking despite the need for a broader range of supports that span the prevention–treatment continuum and can be integrated into other service systems. Following rigorous evaluation of the Common Elements Treatment Approach (CETA) in Ukraine, this article describes the development and feasibility testing of CETA Psychosocial Support (CPSS), a brief psychosocial prevention and referral program for Ukrainian veterans and their families. CPSS Development: CPSS development used evidence-based CETA intervention components and was informed by a stakeholder needs analysis incorporating feedback from veterans and their families, literature review, and expert consultations. The program includes psychoeducation, cognitive coping skill development, and a self-assessment tool that identifies participants for potential referral. After initial development of the program, the intervention underwent: (1) initial implementation by skilled providers focused on iterative refinement; (2) additional field-testing of the refined intervention by newly trained providers in real-world conditions; and (3) a formal pilot evaluation with collection of pre-post mental health assessments and implementation ratings using locally validated instruments. Results: Fifteen CPSS providers delivered 14 group sessions to 109 participants (55 veterans, 39 family members, and 15 providers from veterans’ service organizations). After incorporating changes related to content, process, and group dynamics, data from the pilot evaluation suggest the refined CPSS program is an acceptable and potentially effective brief psychosocial prevention and promotion program that can be implemented by trained veteran providers. Forty percent of participants required safety or referral follow-ups. Conclusion: The iterative, inclusive development process resulted in an appropriate program with content and implementation strategies tailored to Ukrainian veterans and their families. Brief psychosocial programs can fit within a larger multitiered mental health and psychosocial continuum of care that supports further referral.
 • Item
  Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  (2020) Рябець, Ірина; Голубєва, Марія
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. Дисертацію присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) в історичному аспекті. Вперше в науковому педагогічному дискурсі визначено такі поняття: "фахівець із звʼязків з громадськістю" – це особа, яка отримала спеціальну освіту, володіє високим рівнем кваліфікації, здійснює всі види професійної діяльності, що входять в сферу зв’язків з громадськістю, "майбутній фахівець із звʼязків з громадськістю" – це особа, яка навчається у закладі вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і отримання кваліфікації через засвоєння динамічної комбінації знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей в галузі зв’язків з громадськістю. Досліджено та виокремлено низку об’єктивних передумов (історичних, політичних, економічних, культурних, психологічних, педагогічних) та чинників (соціально-економічного, суспільно-політичного, соціально-педагогічного, культурологічного) становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Сформульовано етапи становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), а саме: попередній (друга половина ХХ ст. – 1993 р.), підготовчий (1993–2006 рр.); початковий (2006–2010 рр.); основний (2010–2014 рр.), новий (2014 р. до 2017 р.), динаміку змін на кожному етапі окреслено в п’яти основних тенденціях. У відповідності до сучасної тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх PR-фахівців у ЗВО України розроблено рекомендації з удосконалення змісту, форм, організації освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в вітчизняних ЗВО, ґрунтуючись на міжнародному досвіді в сфері цієї підготовки.
 • Item
  Уявлення вчителів і учнів про складнощі у взаємодії: результати дослідження
  (2021) Гірник, Андрій; Гарбар, Катерина; Іванюк, Ірина; Богданов, Сергій; Косс, Катерина; Овчарук, Оксана
  Представлено результати проведеного дослідження серед учнів і педагогічних працівників у десяти областях України у період лютого – березня 2021 р. Здійснено аналіз проблеми висвітлення специфічних уявлень педагогів і учнів, які мають проблеми через тривалий стрес, про взаємодію один з одним. Виявлено наявність схожих взаємних негативних уявлень педагогів і учнів, що негативно впливає на психологічний клімат у класі. З’ясовано, що учні й педагоги вважають, що їм необхідно більше спілкуватись для того, щоб діти почували себе захищеними. Рекомендовано впровадження програм підвищення кваліфікації, спрямованих на розвиток у педагогів уміння встановлювати контакт з дитиною, висловлювати їй емоційну підтримку; такі програми повинні включати компонент профілактики емоційного вигорання педагогів і зміцнення їхньої психосоціальної стресостійкості.
 • Item
  Developing a Culturally Relevant Measure of Resilience for War-Affected Adolescents in Eastern Ukraine
  (2021) Bogdanov, Sergiy; Girnyk, Andriy; Chernobrovkina, Vira; Chernobrovkin, Volodymyr; Vinogradov, Alexander; Harbar, Kateryna; Kovalevskaya, Yuliya; Basenko, Oksana; Ivanyuk, Irina; Hook, Kimberly; Wessells, Mike
  Psychosocial support in education that is provided during emergencies frequently aims to support children’s resilience, but strong, contextual measures of resilience are in short supply in Eastern Europe. In this article, our aim is to describe the development and psychometric properties of the first measure of resilience for waraffected adolescents in Eastern Ukraine. We used qualitative methods to identify the main cultural characteristics of resiliency and then used these constructs to develop the measure. We used exploratory structural equation modeling to extract five factors that showed high internal consistency: family support (ω=0.89), optimism (ω=0.87), persistence (ω=0.87), health (ω=0.86), and social networking (ω=0.87). Confirmatory factor analysis suggested that a concise model of resiliency fit the data almost as well as the exploratory structural equation modeling model. The measure demonstrated good test-retest reliability. In this article, we also discuss the importance of development, validation, and the use of culturally relevant measures of resilience for strengthening psychosocial support programs in schools, particularly in Ukraine.