Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури

Щорічний збірник наукових праць "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури" виходить з 1996 року та репрезентує основні напрями досліджень кафедри культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія". Матеріали чергового тому присвячені таким галузям, як феноменологія культури, давня культура та історична культурологія, пам’яткознавство, іконологія та семіотика культури тощо. Подано рецензію на наукові монографії археолого-культурологічного спрямування. Розраховано на науковців, викладачів, студентство, працівників культурно-освітніх установ й усіх, хто цікавиться проблемами світової та вітчизняної культури.

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 6 of 6