008. Факультет "Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти"

Факультет засновано у червні 2023 року. Мета діяльності Школи полягає у запровадженні актуальних освітніх програм і короткотривалих навчальних курсів (модулів, тренінгів та електронних навчальних курсів), що надаватимуть можливість широкому колу людей отримувати професійні знання і компетентності для зміцнення своєї конкурентоспроможності на ринку праці.

Browse

Collections in this Community