Степова рослинність Київського плато

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Коротченко, І.
Фіцайло, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Охарактеризовано степову рослинність Київського плато на засадах флористичної класифікації, вказується на достатню репрезентативність сучасного стану Центрального Лісостепу в цілому. Степові угруповання дослідженого регіону належать до класу Festuco-Brometea, порядку Festucetalia valesiacae. Найкраще представлено угруповання союзу Festucion valesiacae— 7 асоціацій із З субасоціаціями, з яких 1 асоціація та 3 субасоціації описано вперше (Melico transsilvanici-Stipetum capillatae ass. nova; Festuco valesiacae-Stipetum capillatae caricetosum praecocis subass. nova; Salvio nemorasae-Festucetum valesiacae botriochloetosum ischaemii subass. nova; Festucetum valesiacae Festucetosum ovinae subass. nova). Типові лучно-степові угруповання союзу Fragario-Trifolion montani репрезентовано чотирма асоціаціями. Справжньо-степові угруповання союзу Astragalo-Stipion є фрагментарними і представлено лише двома асоціаціями, одну з яких описано вперше (Chamaecytisae ruthenicae-Stipetum pennatae ass. nova).
Description
Keywords
cтепова рослинність, Київське плато, флористична класифікація
Citation
Коротченко І. А., Фіцайло Т. В. Степова рослинність Київського плато / І. А. Коротченко, Т. В. Фіцайло / Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2003. - Т. 21. - C.20-36.