Отримання та характеристика препаратів поверхневих біополімерів клітинної стінки непатогенних коринебактерій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Фуртат, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі отримано та охарактеризовано препарати поверхневих біополімерів клітинної стінки непатогенних коринебактерій. Показано, що застосування методу екстрагування із цілих клітин 1 % розчином додецилсульфату натрію є ефективним для отримання препаратів поверхневих біополімерів клітинної стінки представників роду Corynebacterium. Встановлено, що внаслідок екстрагування поверхневих біополімерів клітини коринебактерій не зазнають лізису та зберігають життєздатність, здатність позитивно зафарбовуватися за Грамом і містять основний структурний компонент КС – комплекс пептидоглікан-арабіногалактан-міколові кислоти. З’ясовано також, що в препаратах поверхневих біополімерів клітинної стінки переважали кислі амінокислоти, а також у меншій кількості містились нейтральні та основні амінокислоти. Сірковмісні амінокислоти (цистеїн і метіонін) наявні у SDS-екстрактах у слідовій кількості, що притаманно переважній більшості поверхневих білків бактерій. Досліджено електрофоретичні спектри поверхневих біополімерів клітинної стінки, на підставі чого препарати 24-годинних культур, які найповніше відображають індивідуальність спектрів досліджених штамів, рекомендовано використовувати для порівняльних досліджень складу поверхневих біополімерів КС різних видів актинобактерій.
In this paper we obtain and characterize the cell wall surface biopolymers preparations of nonpathogenic corynebacteria. The method of extraction from whole cells with 1 % solution of sodium dodecyl sulfate was shown to be effective to obtain Corynebacterial cell wall surface biopolymers preparations. It has been established, that following the surface biopolymers extraction,Сorynebacterial cells do not lyze, remain viable, do not change Gram staining, and contain the main structural component of the cell wall like complex of peptidoglycan-arabinogalactan-mycolic acids. It was also shown that acidic amino acids weredominant in the cell wall surface biopolymers preparations, neutral and basic amino acids were also present, but in smaller numbers. Trace amounts of sulfur-containing amino acids (cysteine and methionine) were present in SDS-extracts, which is typical for the vast majority of surface proteins of bacteria. Electrophoretic spectra of surface biopolymers were investigated,on the basis of which, preparations obtained from 24 hour cultures were recommended for comparative studies of surface biopolymers of different species of actinobacteria.
Description
Keywords
клітинна стінка, амінокислотний склад, cell wall, amino acid compount
Citation
Фуртат І. М. Отримання та характеристика препаратів поверхневих біополімерів клітинної стінки непатогенних коринебактерій / Фуртат І. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 158 : Біологія та екологія. - С. 42-53.