Genetic basis of awnednessin grasses

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Navalikhina, Anastasiia
Antonyuk, Maksym
Ternovska, Tamara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Some representatives of grasses, such as rice, barley, oats, and wheat, have long needle-like elongations of lemma – awns. Genetic mechanisms of awns development control remain poorly understood. This article give a literature review on the awnedness control in rice, barley, and wheat. Due to these species relationship and evolutionary conservatism of developmental mechanisms, it is possible to apply principle of synteny to transfer existing data on rice and barley to a wheat. Thus, it is possible to find out the mechanisms of awns development and discovery the corresponding genes in wheat, which is important and necessary task.
Description
Такі представники злаків, як рис, ячмінь, овес і пшениця, мають довгі стрільчасті видовження леми – ості. Генетичні механізми контролю розвитку цих утворень досі залишаються мало дослідженими. У статті наведено огляд літератури щодо контролю остистості в трьох представників злаків: рису, ячменю та пшениці. Спорідненість цих видів та еволюційна консервативність механізмів розвитку дозволяє застосовувати принцип синтенії для перенесення наявних даних щодо рису і ячменю на пшеницю. Таким чином, стає можливим з’ясування механізмів розвитку остей та відкриття відповідних генів у пшениці, що є важливим і необхідним завданням для спеціальної генетики пшениці.
Keywords
cereal, wheat, awns, wheat, awnedness genetic control, homeotic genes, article, злакові, пшениця, ості, генетичний контроль остистості, гомеотичні гени
Citation
Navalikhina A. Genetic basis of awnednessin grasses / A. Navalikhina, M. Antonyuk, T. Ternovska. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 3-9.