Customer Centric Marketing Strategy for Universities

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Voropai, Olga
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of the paper is to analyze the ways of using a customer centric approach to develop a marketing strategy for universities. Customer centricity is defined as the university marketing strategy that implies unique intra-disciplinary and interdisciplinary studies, bringing into line individual students’ experiences and capabilities with changing the market place and job opportunities. The main forces that urge higher education institutions to change the core of their marketing strategy are characterized; namely, MOOC development and eliminated geographical barriers that stimulate students’ mobility. Further, four important directions of customer centricity are described, depending on the role the students and other university target audiences play in the process: the customers being the source of sustainable competitive advantage; customers as the source of information for the company; customers as the source of information for other representatives of the target audience; customers as employees and value co-creators. Universities need to revise their marketing mix, implementing consumer-oriented elements and reducing students’ risks and expenses. Students should also be an essential part of the university’s integrated marketing communications as the source of relevant information for target audiences. In addition, the role of students in value co-creation needs significant expansion. Customer-centricity in this case will no longer be limited to the use of individual elements without significant positive effects, but it will ensure obtaining a long-term competitive advantage in the education market. In a world of life-long learners it will not only assist in completing singular transactions with first-year students but also ensure repeated “purchases” among alumni.
Метою статті є аналіз способів використання клієнтоорієнтованого підходу до розробки маркетингової стратегії вищих навчальних закладів. Маркетингову стратегію університету, орієнтовану на клієнта, визначено як таку, що передбачає викладання унікальних дисциплінарних і міждисциплінарних курсів, які враховують як досвід і можливості окремих студентів, так і динамічні ринкові тенденції та запити ринку праці. У роботі охарактеризовано основні рушійні сили, які спонукають вищі навчальні заклади до зміни основних рис своєї маркетингової стратегії, зокрема, зростання фінансової та географічної доступності альтернативних способів отримання дипломів завдяки освітнім онлайн-платформам, високий рівень студентської мобільності й відповідне розширення кола конкурентів, збільшення студентських ризиків і затрат, пов’язаних із розривом між університетськими знаннями та компетентнісними запитами ринку праці. Крім того, описано чотири важливі напрями клієнтської орієнтації залежно від ролі студентів та інших цільових аудиторій університетів у маркетингових процесах, а саме: клієнти як джерело стійкої конкурентної переваги; клієнти як джерело інформації для компанії; клієнти як джерело інформації для інших представників цільової аудиторії; клієнти як співробітники та учасники процесу спільного створення цінності. Зроблено наголос на тому, що університети мають переглянути свій комплекс маркетингу, ввівши до нього елементи, орієнтовані на споживача і спрямовані на зниження ризиків та затрат останнього. Студентське співтовариство має перетворитися на важливого суб’єкта університетських маркетингових комунікацій і стати джерелом релевантної та достовірної інформації для зовнішніх цільових аудиторій. До того ж потрібно максимально розширити роль студентів у процесі спільного створення цінностей. У статті наведено приклади того, як саме заклади вищої освіти впроваджують окремі інструменти маркетингу, орієнтованого на споживача. Але при цьому увагу акцентовано на необхідності впровадження комплексного підходу, а не окремих елементів. Саме за таких умов стане можливим отримання суттєвого позитивного ефекту та забезпечення довгострокових конкурентних переваг на ринку вищої освіти.
Description
Keywords
customer centric, marketing strategy, university management, sustainable competitive advantage, article, маркетингова стратегія, орієнтація на споживача, клієнтоорієнтованість, менеджмент вищої освіти, стійка конкурентна перевага
Citation
Voropai O. K. Customer Centric Marketing Strategy for Universities / O. Voropai // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1. - С. 28-32.