Вплив умов загартовування на зимостійкість пшеничних ліній з інтрогресіями від амфідиплоїда Авротіка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Єфіменко, Тетяна
Мартиненко, Вікторія
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Геномно-заміщений амфідиплоїд Авротіка та створені з його залученням інтрогресивні лінії пшениці м’якої мають підвищену зимостійкість. Певну роль у забезпеченні цієї властивості відіграє ген TaAGL21, який контролює MADS-box ТФ з функцією контролю транспорту ауксину в корені. Мета роботи полягає у визначенні впливу цього ТФ за різних умов загартовування рослин на архітектоніку коренів. Порівняльне вивчення амфідиплоїда, сортів пшениці м’якої та її інтрогресивних ліній показало, що алельноспецифічний вплив гена TaAGL21 на архітектоніку кореневої системи залежить від умов загартовування пшеничних рослин на стадії онтогенезу, що передує кущінню. Без природного загартовування низькими температурами на цій онтогенетичній стадії вплив специфічного алеля гена TaAGL21 на ознаки кореневої системи, якими визначається його архітектоніка, не спостерігається.
Aim. Genome substituted amphidiploid Aurotica and developed common wheat introgressive lines have higher winter hardiness. Gene TaAGL21, which encodes MADS-box TF controlling auxin transport in the root, plays some role in providing winter hardiness. The aim of this work was to determine the influence of this TF on the root architecture in different cold acclimation conditions. Methods. Quantitative assessment of the root system parameters, genotyping of plants using PCR, the statistical method for comparison of normalized deviations of genotypes in two groups with different alleles of TaAGL21 gene. Results. The root system characteristics such as the maximum root length, the root number, the root quantity, and the root system volume have been determined for Aurora, Aurotica, and introgressive lines grown without natural cold acclimation. Genotypes were grouped for TaAGL21 alleles: allele 2 inherent to Aurotica with better winter hardiness than Aurora, and allele 1 inherent to Aurora. A comparative analysis of the arithmetic mean values for the studied traits with the arithmetic mean values of the same traits assessed in 2015 on plants grown in conditions of natural cold acclimation were conducted. For the plants grown in the natural cold acclimation conditions genotypes with allele 2 of TaAGL gene differed from genotypes with allele 1 of the same gene; whereas, in the absence of cold acclimation no difference was observed for this trait between two groups of plants. Сontrasting results were obtained for the plants grown under the conditions of the natural cold acclimation for their normalized deviations. Conclusions. Allele specific influence of TaAGL21 gene on the root system architecture of common wheat plants and amphidiploid Aurotica depends on the conditions of cold acclimation of wheat plants on the developmental stage before branching of the stem.
Description
Keywords
амфідиплоїд Авротіка, інтрогресивні лінії, Aegilops mutica (Amblyopyrum muticum), коренева система, зимостійкість, ауксин, ген TaAGL21, стаття, amphidiploid Aurotica, introgression lines, Aegilops mutica (Amblyopyrum muticum), root system, winter hardiness, auxin, gene TaAGL21
Citation
Єфіменко Т. С. Вплив умов загартовування на зимостійкість пшеничних ліній з інтрогресіями від амфідиплоїда Авротіка / Єфіменко Т. С., Мартиненко В. С., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. - 2019. - Т. 2. - С. 22-31.