Типологізація молодіжних громадських об'єднань

Loading...
Thumbnail Image
Date
1997
Authors
Якушик, Валентин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В основі типологій молодіжних об'єднань може лежати багато різних критеріїв, вибір яких залежить від пізнавальних та інтерпретаційних цілей дослідника і від того, що розглядається як важлива, суттєва ознака об'єкта дослідження, на базі якої будується класифікація. Для створення комплексної типології молодіжних об'єднань доцільно згрупувати головні критерії їх класифікації у п'ять блоків: I. Соціальна база молодіжного об'єднання. II. Специфіка генези (процесу виникнення), організаційних принципів та структури молодіжного об'єднання. III. Особливості системи здійснюваних молодіжним об'єднанням функцій. IV. Місце молодіжного об'єднання в суспільстві. V. Характер впливу молодіжного об'єднання на суспільні процеси. Необхідно також зауважити, що наведені вище типології молодіжних об'єднань є результатом спроби загальнотеоретичного узагальнення особливостей розмаїття тих соціально- політичних систем, що існують у сучасному світі, існували раніше або можуть з'явитися за певних обставин у конкретній країні або в конкретному регіоні. Саме через це не всі із запропонованих у цьому параграфі типологій можуть бути застосовані для аналізу сучасного стану та перспектив розвитку молодіжного руху в Україні. Але вони, на нашу думку, можуть бути корисними для багатьох вітчизняних дослідників цієї проблематики, тому що такі теоретичні конструкції допомагають краще уявляти собі нинішню "національну" та "регіональну" пострадянську специфіку політичних та інших суспільних інститутів в Україні й розуміти наявні та можливі тенденції їх розвитку.
Description
Keywords
молодіжні об'єднання, типологія, класифікація, youth associations, classification
Citation
Якушик В. М. Типологізація молодіжних громадських об'єднань / В. М. Якушик // Молодіжний рух та політичні об'єднання в сучасній Україні /О. А. Корнієвський, В. М. Якушик; Центр сусп.-політ. досліджнь Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Фонд сприяння правовим і політичним реформам. - К.: Київське братство, 1997. - Розд. 1, § 2. - С. 12-28.