Graecia Capta: соціокультурна специфіка еллінізму в епоху римського принципату

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Чумаченко, Борис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті представлено римську Грецію як соціокультурний регіон (Педагогічна провінція) у період, відомий під назвою другої софістики або грецького Відродоісення (50- 250 pp.н.е.). Автор досліджує нову ситуацію еллінізму під римською владою, головним чином у Балканській Греції та Анатолії. Особливу увагу приділено питанню, як грецький соціум (насамперед його еліта) залишається традиціоналістським і "старомодним" на основі принципів полісного э/сиття, всупереч змінам, які приносить імперська античність і римський контроль. Ця стадія еволюції грецької культури з її наголошуванням на мовному пуризмі та історії (особливо V-IV ст. дон.е.) окреслюється як неокласицизм.
This article presents Roman Greece as a socio-cultural area (Pedagogic Province) in the period known as the second sophistic or the Greek Renaissance (the first three centuries A.D.). The author examines the new situation of Hellenism after the coming of Rome, mostly in mainland Greece and Asia Minor. Particular emphasis is given to how Greek society and its elite remain traditional and "old-fashioned" based on the polis life principles despite the profound changes of post-classical period and the Roman domination. This stage of evolution of Greek culture with its stress on language purism and Greek past (especially fifth and fourth centuries B.C.) is defined as neo-classicism.
Description
Keywords
соціокультурна специфіка, еллінізм, римський принципат, грецький соціум
Citation
Чумаченко Б. М. Graecia Capta : соціокультурна специфіка еллінізму в епоху римського принципату / Б. М. Чумаченко // Наукові записки НаУКМА. 1999. Т. 13 : Теорія та історія культури. С. 33-38.