Досвід і філософія: еволюція понятя досвіду в західній філософії XIX-XX століть: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Мінаков, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації присвячено визначенню основних характеристик еволюції поняття досвіду в західних філософських системах, що під впливом перетворення філософської думки у німецькому ідеалізмі постали у ХІХ–ХХ століттях. На основі історико-філософського топологічного аналізу ключових положень про досвід, висунутих у межах західної філософії від Античності до ХХ століття, відтворено цілісну картину передісторії та історії філософського поняття досвіду. Докладно проаналізовано особливості філософського аналізу досвіду у Канта та Геґеля, що заклали рамки подальшої еволюції змісту поняття досвіду, визначені напруженням між епістемологічним та герменевтичним підходами. Було встановлено, що еволюція поняття досвіду відбувалася як діалектичний процес визначення досвіду в термінах фактичності та історичності в основних течіях філософії Заходу ХІХ–ХХ ст. На основі аналізу основних рис історії поняття досвіду в західній філософії ХІХ–ХХ ст. в дисертації в систематичному вигляді було представлено цілісну концепцію еволюції поняття досвіду в західній філософії ХІХ–ХХ ст., яка узагальнює специ¬фіку підходів до аналізу досвіду в філософських позиціях неокантіанства, прагматизму, аналітичної філософії мови, феноменології і герменевтики, та особливості впливу цих підходів на формуванням завдань сучасної епістемології, філософії мови та філософії науки.
Description
The thesis aims at determination of the main peculiarities of development of the concept of experience in the western philosophical systems that formed under influence of thoughts of I. Kant and G.W.F. Hegel in ХІХ–ХХ centuries. Based on topological analysis of main theories of experience formulated within the framework of the western philosophy from the Antiquity through XX century, there was constructed a holistic picture of the prehistory and history of the concept of experience in this thesis. Once created by Kant and Hegel, specificity of the conceptual history of experience was examined and described in terms of evolution driven by tension between epistemological and hermeneutic approaches. It was identified that the evolution of the concept of experience was progressing as dialectical process of interrelation and interdetermination of factual and historical dimensions of experience in the leading western schools of philosophy. Based on this analysis, the thesis in a systemic way represents holistic conception of evolution of the experience’s notion in the western philosophy of XIX–XX centuries, which generalizes specificity of approaches of neokantianism, pragmatism, analytical philosophy, hermeneutics, and phenomenology, as well as peculiarities of their impact upon formulation of tasks and problems of the contemporary epistemology, philosophy of language and philosophy of science. Also, the thesis describes how within those five western philosophical directions analysis of experience was implemented aiming to keep experience’ epistemological, metaphysical and ontological determinations together in one holistic model.
Keywords
поняття досвіду, історія філософського поняття, топологія, теорія та метатеорія досвіду, філософія Канта, філософія Геґеля, неокантіанство, прагматизм, аналітична філософія мови, герменевтика, феноменологія, concept of experience, history of philosophical concept, topology, theory and metatheory of experience, philosophy of Kant, philosophy of Hegel, neokantianism, pragmatism, analytical philosophy, hermeneutics, phenomenology, автореферат дисертації
Citation
Мінаков М. А. Досвід і філософія: еволюція понятя досвіду в західній філософії XIX-XX століть: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук / М.А. Мінаков; Національна академія наук України, Інститут філософї імені Г.С. Сковороди. - Київ, 2007. - 32 с.