Інноваційний потенціал розвитку вищої юридичної освіти в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Артикуца, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автор розглядає проблему підвищення якості підготовки юристів крізь призму можливостей реалізації інноваційного потенціалу української вищої школи
Description
The author looks into the problem of improving the quality of law students training from the point of view of using the innovative potential of Ukrainian high school
Keywords
інновації в освіті
Citation
Артикуца Наталія Володимирівна. Інноваційний потенціал розвитку вищої юридичної освіти в Україні / Н. В. Артикуца // Вища освіта України. Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору / АПН України, Ін-т вищої освіти ; [відп. ред. вип. Маноха І. П.]. - [К. : Гнозис], 2008. - Дод. 3, т. 3 (10). - С. 17-23.