Дослідження фізико-хімічних властивостей нанокомпозитів з орнідазолом на основі нативного, амінованого та метильованих кремнеземів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Гайдай, Аліна
Фуртат, Ірина
Мурланова, Тетяна
Вакулюк, Поліна
Козакевич, Р.
Дем’яненко, Є.
Лобанов, В.
Тьортих, Валентин
Голуб, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На сьогоднішній день адсорбційне модифікування кремнезему біологічно активними сполуками дозволяє покращувати фізико-хімічні властивості, необхідні для створення на його основі сучасних форм лікарських засобів. Варіюючи ступінь покриття поверхні, можна змінювати кількість активних адсорбційних центрів на поверхні і, як наслідок, отримувати нанокомпозити з контрольованою будовою адсорбційного шару. Зокрема, введення в поверхневий шар аміногруп дозволяє синтезувати амінокремнеземи, які виявляють значну сорбційну здатністю щодо йонів металів, органічних сполук, ферментів, білків, поліядерних вуглеводнів, алкілароматичних амінів, анілінів, піролів, піридинів, тощо. Гідрофобізація поверхні внаслідок функціоналізації метильними групами покращує мембранотропні властивості високодисперсного кремнезему. Разом з тим залишається нез'ясованим питання стосовно впливу прищеплених органічних груп на властивості отриманих на їхній основі нанокомпозитів. Позаяк саме модифікація поверхні дозволяє одержати універсальні наноматеріали, які можна використовувати для створення лікарських засобів із широким спектром властивосткй.
Description
Keywords
наноматеріали, лікарські засоби, матеріали конференції
Citation
Дослідження фізико-хімічних властивостей нанокомпозитів з орнідазолом на основі нативного, амінованого та метильованих кремнеземів / Гайдай А. Р., Фуртат І. М., Мурланова Т. В., Вакулюк П. В., Козакевич Р. Б., Дем'яненко Є. М., Лобанов В. В., Тьортих В. А., Голуб О. А. // V Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи" : збірник матеріалів конференції, 15 квітня 2021 р., м. Житомир / Житомирський державний університет імені Івана Франка, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Житомир : О. О. Євенок, 2021. - С. 78-79.