Academic Writing: syllabus

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Нестеренко, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс "Академічне письмо" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів, що навчаються за спеціальністю "Філологія. Германські мови та література (переклад включно, перша - англійська)" і допомагає засвоєнню фахових дисциплін. Даний курс орієнтований на розвиток спеціалізованих мовних навичок, вмінь фахового спілкування та вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається “вищесереднього” (“upper - intermediate”, В2). У процесі підготовки навчально-методичного посібника застосовано комунікативний підхід до навчання. Курс спрямовано на вивчення англомовного академічного письма як різновиду наукового (академічного) спілкування. На практичних заняттях обговорюються проблемні питання, що передбачають розвиток навичок критичного мислення, а також виконуються завдання, виконання яких допоможе студентам сформувати вміння й практичні навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови для створення відповідних зразків академічного письма. Окремий акцент зроблено на організації й редагуванні власних академічних текстів та розумінні основних відмінностей між основними функціональними стилями.
Description
Keywords
викладання фахових дисциплін, англомовне академічне письмо, навчальний силабус
Citation