Мистецтво як засіб пропаганди (на прикладі українського образотворчого мистецтва 1920-1930-х рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-06T15:39:13Z
Authors
Авраменко, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курсову роботу присвячено дослідженню пропагандивних елементів в українському радянському мистецтві довоєнного періоду. Автор аналізує художню політику Комуністичної партії в умовах становлення та утвердження тоталітарної держави СРСР. У дослідженні розглянуто зміну мистецької парадигми з авангарду на соцреалізм, з’ясовано роль авангардної творчості в пропаганді ранніх радянських років, виявлено сутність пропаганди в соцреалістичних творах та їхню міфологізованість.
Description
The paper is devoted to the analysis of propagandistic elements in Soviet Ukrainian art of the pre-war period. The author analyses the politics of Communist Party in the sphere of art in conditions of Soviet totalitarian regime formation and consolidation. The research examines the change from avant-garde to socialist realism in the field of visual art, defines the role of avant-garde in propaganda of early Soviet years and explains the matter of propaganda and mythology in socialist realism artworks.
Keywords
українське мистецтво 1920-1930-х, радянський тоталітаризм, авангард, соцреалізм, агітаційний плакат, портрет вождя, Голомшток, Паперний, Гройс, Добренко, курсова робота
Citation