Аналіз кредитних ризиків банків і шляхи їх мінімізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Пічик, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ННЦ ІАЕ
Abstract
Процес формування ринкових відносин в економіці Укра­їни об'єктивно зумовлює необхідність підвищення ролі банківсь­кого кредиту, що є одним із найважливіших чинників, які забез­печують безперервність розширеного відтворення. Така роль визначається насамперед широкою сферою застосування кредитних операцій банків. Отже, необхідність теоретичного осмислення і розробка конкретних напрямків застосування, співставлення віт­чизняного і закордонного досвіду банківської практики в галузі кредитування саме аграрного сектора економіки зумовлює актуальність зазначених питань.
Description
Keywords
кредитні ризики, credit risks
Citation
Пічик К. В. Аналіз кредитних ризиків банків і шляхи їх мінімізації / К.В. Пічик // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / за ред. М.Я. Дем'яненка; Нац. наук. центр "Інститут аграрної економіки". - К.: ННЦ ІАЕ, 2004. - С. 217-225.