Адаптація функцій маркетингового управління міжнародним бізнесом до культурних особливостей національних ринків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Романченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті визначено вплив національної культури, у тому числі її матеріальних складових, на формування речовинного та якісного складу «пакетів розвитку» підприємства, пропозиція яких на зарубіжних ринках вимагає адаптації функцій менеджменту до культурного середовища. Пропонуються до використання критеріальні ознаки для визначення матеріальних та нематеріальних компонентів культури з метою ідентифікації факторів зовнішнього середовища, що зумовлені проявами національної культури і впливають на міжнародний бізнес підприємства.
Description
The influence of national culture and also its material components on creation of substantial and quality compounds of enterprise's «packs of development» is defined. The proposition of such «packs of development» in foreign countries demand adaptation of management functions to culture environment. The usage of criterial features for definition of material and non-material components of culture to identification of environment's factors that conditioned of national culture phenomena and influence on enterprise's international business is proposed.
Keywords
маркетинговий менеджмент, міжнародний бізнес, культура
Citation
Романченко Наталія Володимирівна. Адаптація функцій маркетингового управління міжнародним бізнесом до культурних особливостей національних ринків / Н. В. Романченко. // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 56 : Економічні науки. - С. 87-89.