Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Артикуца, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права
Abstract
У статті відображено специфіку мови законодавства на лексичному рівні, комплексно охарактеризовано термінологію законодавства, надано певні практичні рекомендації молодим ученим, правникам і нормопроектувальникам щодо терміновживання, вибору терміна для кодифікації та правильної побудови законодавчих дефініцій.
Description
Keywords
мова права
Citation
Артикуца Н. В. Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій / Н. В. Артикуца // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. "Шості осінні юридичні читання", (м. Хмельницький, 26-27 жовт. 2007 р.) : [у 3-х ч.]. / МОН України, Хмельн. ун-т управління та права. - Хмельницький : Вид-во Хмельн. ун-ту упр. та права, 2007. - Ч. 1 : Теорія та історія держави і права ; Історія політичних та правових вчень ; Філософія права ; Конституційне право ; Екологічне право ; Земельне право ; Аграрне право ; Міжнародне право ; Порівняльне правознавство. - С. 6-13.