Зміна рівня функціонування перекладного епосу в умовах середньовіччя

Loading...
Thumbnail Image
Date
1997
Authors
Собуцький, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проблема аналізу міжкультурного діалогу передбачає вивчення декількох взаємодопов­нюючих способів комунікації. Безпосередній обмін смислами, що відбувається у поняттєво-символічному "ментальному континуумі" пря­мого спілкування носіїв різних культур, допов­нюється опосередненими контактами за допомогою перекладних чи запозичених текстів. Далі, взаємозв'язок за допомогою текстів може бути транскультурним, тобто таким, який "пронизує" декілька рівновеликих локальних систем, наприклад, це випадок універсалізуючої дії Святого Письма на християнські куль­тури Європи; не менш часто переміщуваними з одного культурного простору в інший є функціонально обмежені тексти. В першому випадку спостерігається інтеграція культур на загальних духовних підвалинах, у другому — вплив однієї культури на іншу, тобто розши­рення і ускладнення системи-рецепієнта за рахунок інтродукції нового елемента і перебу­дови відповідних структурних відносин. У цьо­му випадку зазнає змін також і сам запози­чений елемент.
Description
Keywords
культура, середньовіччя, епос, світова культура
Citation
Собуцький М. А. Зміна рівня функціонування перекладного епосу в умовах середньовіччя / М. А. Собуцький // Наукові записки НаУКМА. - 1997. - Т. 2 : Культура. - С. 86-91