Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Пан, Лілія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена обгрунтуванню доцільності використання такого виду реклами, як транспортна (транзитна), та визначенню методики оцінки її ефективності. З'ясовуються рекламні можливості різних транспортних засобів, виявляються переваги та відмінні ознаки транзитної реклами, особливості її розвитку в Україні, розглядається методика, що дає змогу оцінити ефективну аудиторію реклами на транспорті й розрахувати ряд прийнятих у рекламі оціночних коефіцієнтів, обґрунтовуються перспективи розвитку транзитної реклами.
Description
This article is devoted to the substantiation of expediency of the use of a such kind of advertising as transport (transit) and to the definition of the technique of its efficiency estimation. Advertising opportunities of various kinds of transport, advantages and distinctive attributes of transit advertising, specific features of its development in Ukraine are clarified; the technique which allows to estimate an effective audience of advertising on transport and to calculate a line of the estimated factors accepted in advertising is considered; prospects of development of transit advertising are substantiated.
Keywords
реклама, транспортна реклама, транзитна реклама, Україна, advertising as transport (transit), advertising, transport, estimation
Citation
Пан Лілія Володимирівна. Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів / Лілія Володимирівна Пан // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 44 : Економічні науки. - С. 93-96.