Зваротак як паказчык маўленчых стасункаў паміж асобамі