Russophilism and Misunderstanding Ukraine : Review

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Kuzio, Taras
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This critical review focuses on two new books published by Western scholars that continue to misrepresent Ukraine. Olga Onukh and Henry Gale adhere to the common misconception of Ukrainian politics as divided into "civic" and "ethnic" or "nationalist" and "pro-Russian" presidents. The negative label "ethnic" and "nationalist" is applied only to the center-right Ukrainian politics, which is merged with the nationalists into one group. East Slavic nationalism promoted by the Soviet regime, Russia and pro-Russian forces in Ukraine such as the Party of Regions is not taken into account. Steven Shulman provides a better structure of Ukrainian politics with competition between supporters of "ethnic Ukrainian" and "East Slavic" identities. Using Shulman's structure, we see that there is little difference between Presidents Volodymyr Zelensky and Petro Poroshenko. Onukh and Gale's basic concept that "civic" Zelensky is better than "ethnic" Poroshenko is undermined by theory, a comparative understanding of nation-states and their politics. Dominique Arel and Jesse Driscoll describe the 2014-2021 conflict in Ukraine as a "civil war", strikingly echoing Russian disinformation and the writings of Russophiles in the West. Arel and Driscoll's arguments are weakened by their selective use of Ukrainian, Russian, and Western sources (for example, very few Ukrainian opinion polls are used), the lack of field research in southeastern Ukraine, and the exaggeration of the importance of language in the identity of most Ukrainians. They do not adequately explain why the "Russian Spring" failed in six out of eight southeastern regions of Ukraine and only partially succeeded in Donbas. . Due to their poor understanding of the concept of Russian hybrid warfare, they ignore many examples of Russian intervention other than military aggression (such as disinformation, cyberwarfare, Russian political tourists posing as Ukrainians, Russian intelligence subversion, Russian artillery shelling Ukraine, and Kadyrov's forces ), which existed before the Russian invasion in August 2014.
Description
Цей критичний огляд присвячено двом новим книгам, опублікованим західними вченими, які продовжують надавати хибне розуміння України. Ольга Онух і Генрі Гейл дотримуються загального неправильного сприйняття української політики, розділеної на"громадянських" і "етнічних" або "націоналістичних" і "проросійських" президентів. Негативний "етнічний" і "націоналістичний" ярлик застосовується лише до правоцентристської української політики, яку злито з націоналістами в одну групу. Не взято до уваги східнослов’янський націоналізм, який пропагували радянський режим, Росія та проросійські сили в Україні, як-от Партія регіонів. Стівен Шульман дає кращу структуру української політики з конкуренцією між прихильниками "етнічної української" та "східнослов’янської" ідентичностей. Використовуючи структуру Шульмана, ми бачимо, що між президентами Володимиром Зеленським і Петром Порошенком невелика різниця. Основна концепція Онух та Гейла про те, що "громадянський" Зеленський кращий за "етнічного" Порошенка, підривається теорією, порівняльним розумінням національних держав і їхньої політики. Домінік Арель і Джессі Дрісколл описують конфлікт в Україні у 2014–2021 роках як "громадянську війну", навдивовижу повторюючи російську дезінформацію та твори русофілів на Заході. Аргументи Ареля та Дрісколла послаблюються вибірковим використанням ними українських, російських і західних джерел (наприклад, дуже мало залучено українських опитувань громадської думки), відсутністю польових досліджень на південному сході України та перебільшенням значення мови в ідентичності більшості українців. Вони не пояснюють адекватно, чому "російська весна" провалилася в шести з восьми південно-східних регіонів України і лише частково вдалася на Донбасі. Через слабке розуміння концепції російської гібридної війни вони нехтують багатьма прикладами російського втручання, окрім військової агресії (як-от дезінформація, кібервійна, російські політичні туристи, які видають себе за українців, підривна дія російської розвідки, російська артилерія, що обстрілює Україну, та війська Кадирова), що існувала до російського вторгнення в серпні 2014 року.
Keywords
Steven Shulman, Onukh and Gale's basic concept, "Russian Spring", Donbas, conflict in Ukraine, hybrid warfare, review
Citation
Kuzio T. Russophilism and Misunderstanding Ukraine : Review / Taras Kuzio // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 131-136. - Рецензія на: Olga Onuch and Henry Hale. The Zelensky Effect. London: Hurst and Co., 2023; Dominique Arel and Jesse Driscoll. Ukraine’s Unnamed War. Before the Russian Invasion of 2022. Cambridge: Cambridge University Press, 2023).