Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Пан, Лілія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДиАйПи
Abstract
Еволюції концепцій середовища функціонування організації та методик його аналізу відображає процес реакції системи управлінні на все більш глибокі та швидкі зміни в оточенні організації. Домінування систем управління, що намагаються спрямовувати вплив на своє оточення є ознакою стратегічно орієнтованих організацій. В той же час, особливості розвитку стратегічного управлінні в світі здебільш чітко визначаються тим середовищем, в якому функціонує організація. Концепція стратегічного управління набуває нових форм та виразів в залежності від країни функціонування організації, від ступеню та глибини змін в середовищі тощо. Таким чином, трансформація окремих елементів концепції стратегічного управління є об'єктивним явищем, яке властиве окремим господарським одиницям. Метою статті є з'ясування механізму досягнення адекватної реакції організації на зміни в оточуючому середовищі.
Description
Keywords
стартегічне управління, strategic management
Citation
Пан Л. В. Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування / Л.В. Пан // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия". - Симферополь : ДиАйПи, 2008. - С. 229-231.