Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Мейс, Джеймс
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Якщо мова йде про будь-яке історичне явище, історики звикли ду­мати про його причинність чи навіть багатопричинність. Справді було б недостатньо констатувати якусь одну причину чи тільки один тип при­чин (економічних чи політичних) американської громадянської війни або російської революції. Коли йдеться про голод 1932-1933 pp. в Ук­раїні, то він справді був би незбагненний без економічного контексту, проаналізованого покійним В.Голубничим, С.Кульчицьким та іншими1. Але, на нашу думку, це лише один аспект дуже складного і багатогран­ного явища, тому що сталінська перебудова (чи підрив) суспільства у першій половині 30-х років значною мірою була політичним феноме­ном, коли політична влада знищила й узурпувала громадянське суспільство. Як написав польський еміграційний історик у CШA Мойсей Левін: "Ця була унікальним процесом соціального перетворення, проведеного державою в тому, що держава зробила набагато більше, ніж «проведення»: вона замінила собою суспільство, стаючи єдиним ініціатором діяльності і контролером всіх важливих сфер життя. У цьому сенсі цей процес був перетворений на процес державного будівництва, де повна суспільна структура була, так би мовити, засмоктана в державний механізм, ніби була асимільована ним повністю". Іншими словами, Сталін здійснював на практиці ге­гелівську теорію заснування державного суспільства шляхом створення (висловлюючись термінологією того часу, яку Джордж Оруел називав "качиною") державної надбудови, яка виробила сама для себе свій соціальний базис. Створення командної економіки та включення сільського господарства до її складу шляхом примусової суцільної ко­лективізації селянства відводить для економічного фактора другу, цілком залежну від політики роль.
Description
Keywords
історія, голодомор, history, Holodomor, стаття
Citation
Мейс Д. Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) / Джеймс Мейс. // Студії з україністики: зб. наук. праць / [за ред. Р. Радишевського]; НАНУ, Міжнар. школа україністики, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ, 2004. - Вип. V: До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. - С. 273-292.