Language as a political manipulation tool

dc.contributor.authorOzhohan, Andrii
dc.contributor.authorDerevianko, Serhii
dc.contributor.authorKarchevska, Olena
dc.contributor.authorPavlova, Liudmyla
dc.contributor.authorPashyna, Nataliya
dc.date.accessioned2023-10-19T06:11:04Z
dc.date.available2023-10-19T06:11:04Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionНа жаль, людський інтелект дедалі більше стає войовничим і деструктивним. Яскравим свідченням є повномасштабне вторгнення Росії в Україну, багатовікове поневолення українського народу, нищення української культури та мови. Фактично нинішні трагічні події останньої гібридної війни викрили етноцид і лінгвоцид українців. Метою статті є аналіз використання мови як інструменту маніпулювання для реалізації фундаментальних політичних інтересів. Методи дослідження: історичний метод, контент-аналіз, статистичний аналіз. Результати дослідження свідчать, що гегемоністська політика нинішнього російського уряду характеризується агресивною гібридною війною проти України, в якій активно залучаються різноманітні засоби маніпулювання, зокрема мовою, з метою виправдання окупації, насильницькі засоби домінування та методи контролю над своїми колишніми колоніями, щоб привласнити всі ресурси поневолених країн і народів, щоб зберегти статус глобального лідера та домінувати у світі. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на аналізі проявів використання мови як інструменту маніпуляції проросійськими партіями в Україні та інших країнах.uk_UA
dc.description.abstractUnfortunately, human intelligence is increasingly becoming militant and destructive. A clear evidence is the full-scale invasion of Russia into Ukraine, centuries of enslavement of the Ukrainian people, destruction of Ukrainian culture and language. In fact, the current tragic events of the latest hybrid war exposed ethnocide and linguicide against Ukrainians. The aim of the article is to analyse the use of language as a manipulation tool for the realization of fundamental political interests. Research methods: historical method, content analysis, statistical analysis. The results of the study show that the hegemonic policy of the current Russian government is characterized by the aggressive hybrid war against Ukraine, which actively involves various manipulation tools, in particular language, in order to justify the occupation, violent means of domination and methods of control over its former colonies, in order to appropriate all the resources of the enslaved countries and peoples, in order to maintain the status of a global leader and dominate the world. Further research may focus on analysing the manifestations of the use of language as a manipulation tool by pro-Russian parties in Ukraine and other countries.en_US
dc.identifier.citationLanguage as a political manipulation tool / Andrii Ozhohan, Serhii Derevianko, Olena Karchevska, Liudmyla Pavlova, Nataliya Pashyna // Amazonia Investiga. - 2023. - Vol. 12, Issue 64. - Р. 237-248. - https://doi.org/10.34069/AI/2023.64.04.23en_US
dc.identifier.issn2322-6307
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34069/AI/2023.64.04.23
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26570
dc.language.isoenen_US
dc.relation.sourceAmazonia Investigaen_US
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectlanguageen_US
dc.subjecthybrid waren_US
dc.subjectpolitical manipulationen_US
dc.subjectpolitics of hegemonyen_US
dc.subjectlinguicideen_US
dc.subjectlanguage waren_US
dc.subjectlanguage conflictsen_US
dc.subjectarticleen_US
dc.subjectмоваuk_UA
dc.subjectгібридна війнаuk_UA
dc.subjectполітична маніпуляціяuk_UA
dc.subjectполітика гегемоніїuk_UA
dc.subjectлінгвоцидuk_UA
dc.subjectмовна війнаuk_UA
dc.subjectмовні конфліктиuk_UA
dc.titleLanguage as a political manipulation toolen_US
dc.title.alternativeМова як засіб політичної маніпуляціїuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Files