Досвід та місія філософії: теорія міметичного досвіду Вальтера Беньяміна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Мінаков, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено аналізові теорії міметичного досвіду, розроблену Вальтером Беньяміном, який через розгляд миттєвого досвіду у зв'язку з мовою, історією та мистецтвом висуває тезу про зміну досвіду в історії. Ці зміни в епоху строгих наук спричинили збідніння людського життя, оскільки досвід перебуває в умовах відмови від первинного досвіду - досвіду подібності людини й світу. Автор статті повертається до спроби Беньяміна описати ту невловиму для методичного і послідовного розуму царину, що, попри все, робить життя людини багатим і повним. У статті розглядаються основні положення вчення про міметичний досвід та його зв'язок з теорією мови, вченням про історію та вимогою спасіння людства через критику збіднілого - сцієнтизованого та епістемологізованого - досвіду; а також Беньямінів проект, в якому філософії відводиться роль інстанції, яка через аналіз досвіду й історії може запропонувати людству план такого спасіння.
This article represents a result of analysis of a theory of mimetic experience developed by Walter Benjamin. By assumption of existing connection of life experience with language, history and art, W. Benjamin concludes about changing experience in human history. These changes that experience goes through in age of strenge Wissenschaften cause impoverishment of human life: nowadays experience is in condition of deprivation from primary experience - an experience of fundamental likelihood of human and world. The article goes back to Benjamin's trial to describe sphere that is elusive for methodical and consistent mind that nonetheless makes human life rich and plenty. The article reviews main Benjamin's theses on mimetic experience and its correlation with his theory of language, concept of history and a request of humankind emancipation through critique of depleted-scientifized and epistemoligized - experience. Also, the author dwells on Bejamins project that treats philosophy as an instance, which can draft a plan of human liberation through in-depth analysis of holistic experience.
Description
Keywords
міметичний досвід, Беньямін Вальтер, стаття
Citation
Мінаков М. А. Досвід та місія філософії: теорія міметичного досвіду Вальтера Беньяміна / М. А. Мінаков // Маґістеріум. Вип. 23. Історико-філософські студії / [упоряд. Завгородній Ю. Ю.]. - 2006. - С. 18-24.