Academic English Course Design for PhD Program: Principles and Content

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Vasylenko, I.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article deals with NaUKMA experience in designing the course of Academic English for PhD programs using communicative approach. The principles of organization and content are substantiated. During the course students should acquire and practically apply the skills necessary for scientific communication – critical reading, academic writing, giving scientific presentations – combined with advanced grammar and academic vocabulary.
У статті розглянуто принципи планування курсу «Англійська мова для науковців» та її зміст. В основу покладено комунікативний підхід, що базується на передбачуваних результатах навчання, тобто орієнтований на практичні навички та їхнє застосування в реальній науковій комунікації. Відповідно до цього обґрунтовується пропонована структура та зміст курсу, який охоплює критичне читання, академічне письмо, наукові презентації, граматику та загальнонаукову лексику. Упродовж майже двох десятиліть існування програми для аспірантів у НаУКМА, курс англійської мови постійно розвивався і вдосконалювався, враховуючи потреби молодих науковців – вміння аналізувати прочитану літературу, писати різні типи наукових текстів, робити презентації на наукових конференціях, використовуючи при цьому відповідну академічну лексику та структуру. Впроваджен- ня нової системи організації докторських програм вимагає комплексного підходу до навчання, в якому поєднуються теоретичні основи організації академічних текстів та презентацій з конкретними практичними потребами молодих дослідників. Програма курсу англійської мови для науковців передбачає написання різних типів текстів (анотація, огляд літератури, рецензія, тези конференції), що дає змогу підготувати аспірантів до написання статті для міжнародних наукових видань, роботу над якою доцільно зосередити в окремому спеціальному курсі. Значну увагу приділено також усним презентаціям та їхнім особливостям у науковому середовищі. Цей вид діяльності знаходить практичне втілення у виступах на щорічних аспірантських конференціях, які проводяться англійською мовою.
Description
Keywords
Academic English, PhD program, communicative approach to learning, course design, academic writing, scientific presentations, організація курсу, англійська мова для науковців, комунікативний підхід, педагогічний досвід НаУКМА, докторські програми (PhD), академічне письмо, наукові презентації
Citation
Vasylenko I., Academic English Course Design for PhD Program: Principles and Content / І. Vasylenko // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2017. - Т. 199. - С. 31-34.