Грамота гетьману Юрію Хмельницькому на володіння містом Гадячем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Арістов, Вадим
Дегтяренко, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття містить огляд грамоти, виданої московським царем гетьману Війська Запорозького Юрію Хмельницькому на володіння містом Гадячем. Документ датується початком 1660 р. Після укладення Переяславської угоди Юрія з Московією восени 1659 р. гетьман просив царя про підтвердження грамоти на володіння Гадячем, виданої його батьку Богдану Хмельницькому 1654 р. Відповіддю на це клопотання стала грамота Олексія Михайловича 1660 р. Означений документ не був опублікований у класичних збірках документів, пов’язаних із історію держави Війська Запорозького другої половини 17 ст. Таким чином опрацювання грамоти заповнює археографічну лакуну.
Description
The article provides an overview of the charter issued by the Muscovite tsar to the Hetman of the Zaporozhian Host Iurii Khmelnytskyi for the town of Hadiach. The document dates back to the beginning of 1660. After the conclusion of the Pereiaslav treaty between Iurii Khmelnytskyi and Muscovy in the autumn of 1659, the hetman asked the tsar to confirm the charter for Hadiach, issued to his father Bohdan Khmelnytskyi in 1654. In response to this request, Tsar Oleksiy Mykhailovych issued the charter in 1660. This document was not published in the classical collections of documents related to the state of the Zaporozhian Host’s history of the second half of the 17th century. The study of the charter thus fills the archaeographic gap.
Keywords
Юрій Хмельницький, Гадяч, археографія, рукописні документи, Національний музей історії України, матеріали конференції, Iurii Khmelnytskyi, Hadiach, archaeography, written documents, National Museum of the History of Ukraine
Citation
Арістов В. Ю. Грамота гетьману Юрію Хмельницькому на володіння містом Гадячем / Вадим Арістов, Марина Дегтяренко // Науковий вісник Національного музею історії України. - 2023. - Вип. 9 : Матеріали щорічної наукової конференції Національного музею історії України (2022): статті, публікації, повідомлення. - С. 8-11.