Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Гончаренко, І.
Дідух, Яків
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В історичному аспекті розглядається розвиток фітоценології від зародження ботанічної географії до впровадження методики Браун-Бланке в пострадянських країнах. Показано еволюцію ідей та взаємовідносини вітчизняної та франко-швейцарської геоботанічних шкіл в Європі. Приділено увагу особливостям «російського деривату» синтаксономії та геоботанічної реформи в Україні. Аналізується стан та деякі проблемні питання сучасної синтаксономії класів Phragmiti-Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Bmmetea, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea в Україні.
The development of phytocenology from historical point of view beginning at the origin of botanical geography to the introduction of Braun-Blanquet technique in the ex-Soviet countries is considered. Evolution of ideas and interrelation between Uppsal and France-Switzerland geobotanical schools in Europe is shown. The attention is given to the peculiarities of «Russian derivative» syntaxonomy and geobotanical reform in Ukraine. The condition and some problems about today s syntaxonomy ofPhragmitiMagnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea Ukraine is analyzed.
Description
Keywords
синтаксономія, метод Браун-Бланке, історія, стаття
Citation
Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції / І. В. Гончаренко, Я. П. Дідух / Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2003. - Т. 21. - C.82-92.