Zmiany w krajobrazie religijnym wojewodztwa wolynskiego konca XVI - pierwszej polowy XVII wieku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Gil, Andrzej
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wolyri, od ktorego w trakcie dzialari wojennych і ukladow politycznych odeszla do Korony Polskiej ziemia chelmska (z Chelmem, Krasnymstawem, Ratnem і Wietlami), a do Mazowsza ziemia belska (z Belzem, Lubaczowem, Grabowcem, Horodlem і Sokalem), jako wlasnosc Lubarta Giedyminowicza (zm. przed 1386), a pözniej jego syna, Fedora, wlаczony zostal w sldad Wielkiego Ksigstwa Litewskiego. W 1386 roku krol Wladyslaw Jagiello odebral Fedorowi Lubartowiczowi ziemi§ iucktj і po dwoch latach przekazal jtj Witoldowi Kiejstutowiczowi. Witold z kolei w 1392 roku usumjt Fedora z ziemi wlodzimierskiej, stajаc siy w ten sposob formalnie panem calego litewskiego Wolynia.
Description
Keywords
wojewodztwa, religia, historia, article
Citation
Gil A. Zmiany w krajobrazie religijnym wojewodztwa wolynskiego konca XVI - pierwszej polowy XVII wieku / Andrzej Gil // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції "AD Fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовтня 2015 року / [наук. ред. Н. Яковенко ; упоряд. Н. Шліхта] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [НаУКМА], 2016. - С. 233-244.